Miljö, energi och hållbara transporter

Tåg, västtrafik 

Västra Götaland har goda förutsättningar att ligga i framkant inom området miljö och energi. En stor andel av den nyskapande miljöforskningen bedrivs av universitet och högskolor i Västra Götaland, ofta tillsammans med näringsliv och institut i gränsöverskridande projekt.

Dessutom finns ett stort antal små- och medelstora miljötekniska företag i regionen och en unik samling av miljökompetens i ett antal nationella forskningsinstitut. Västra Götalandsregionen satsar under 2009-2010 på en kraftsamling inom energi, miljö och hållbara transporter, vilken går under namnet InMotion.

Västra Götaland är ett nationellt centrum och en globalt ledande region för avancerad forskning och utveckling inom transportsystem, logistik och farkoster som rymd, flyg, fordon och sjöfart.

Samarbete mellan akademi, industri och samhälle

Få svenska innovationssystem kan mäta sig kvantitativt och kvalitativt med vad denna industri, som dessutom har en stor potential till förnyelse och tillväxt. Det finns en unik infrastruktur för forskning, utveckling och demonstration i Västra Götaland samt en förmåga till strategiskt och operativt samarbete mellan akademi, industri och samhälle. Västra Götalandsregionen satsar bland annat på utveckling av kunskaps och testmiljöer som till exempel Test Site Sweden.

Läs mer

Test Site Sweden

SAGE 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m