Smarta textilier

www.vgregion.se/smartatextilier

Smart Textiles - Moonlight

Skandinaviens textil- och postordercentrum finns i området kring Borås. Runt om i Västra Götaland finns också några av Sveriges starkaste varumärken och flera innovativa producenter av ekologiskt mode.

På Textilhögskolan i Borås bedrivs omfattande forskning inom textil teknologi. Smarta textiler, det vill säga teknik inbyggd i textilier, är ett område där Västra Götaland är bland de ledande i världen. Det är en helt ny typ av textilier som är på väg att revolutionera textilindustrin och ger stora affärsmöjligheter för till exempel medicinteknik, inredning, fordon och byggnader.

Smart Textile Prototype Labs i Borås är ett fullskalelaboratorium som samlar forskare i allt från design och textilteknik till interaktionsdesign och nanofiberteknologi.

Läs mer

Textilhögskolan i Borås

Smart Textiles hemsida

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m