Energi och miljö

Vindkraftverk

I Västra Götaland finns ett gemensamt mål att till 2030 vara så gott som oberoende av fossil energi. Det är en utmaning men också en affärsmöjlighet för små och stora entreprenörer. Miljöteknikområdet är en snabbt växande bransch- omkring en femtedel av landets miljöteknikföretag finns i Västra Götaland.

Här finns också merparten av landets teknik-, miljö- och konsumentforskning. Flera företag är stora leverantörer till vindkraftindustrin, bland annat SKF i Göteborg som är världsledande inom kullager för vindkraftverk. Andra utvecklingsområden är till exempel biogas, vätgas, bränsleceller och energieffektivt byggande.

Västra Götalandsregionen har under året sjösatt programmet InMotion. En satsning på 150 miljoner kronor under två år, som inriktas på utveckling och företagande inom miljö, energi och hållbara transportlösningar. Prioriterat är bland annat företagsnära FoU inom områden som vindkraft, vågkraft och solenergi.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m