Fordon och hållbara transporter

Tåg, Västtrafik

Fordonsindustrin är en av de viktigaste och största branscherna i Västra Götaland. Inom triangeln Göteborg–Trollhättan–Uddevalla finns fyra av fem svenska fordonstillverkare, Volvo Cars Corporation, SAAB Automobile, AB Volvo och Pinifarina Sverige AB, vilket ger en koncentration av kunskap, forskningsresurser och produktionskunnande.

I hela Västra Götaland finns hundratals underleverantörer med verksamhet nära knuten till fordonstillverkarna. Bland annat Autoliv i Vårgårda som är ledande inom fordonssäkerhet. De flesta av världens fordonstillverkare är kunder till Autoliv. Fordonsindustrin är den bransch i Sverige som satsar mest på forskning och utveckling.

Västra Götalandsregionen arbetar på olika sätt med att stärka förutsättningarna för fordonsindustrin, bland annat genom att utveckla en bra infrastruktur för forskning, utveckling och demonstration, till exempel genom utveckling av provnings- och testmiljöer. Under hösten 2009 sjösattes ”InMotion” som är ett omfattande program på 150 miljoner kronor. Satsningen inriktas på utveckling och företagande inom miljö, energi och hållbara transportlösningar.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m