Informations- och kommunikationsteknologi

Informations- och kommunikationsteknologi

Informationsteknologi är en stark industri i Västra Götaland. Lindholmen Science Park i Göteborg är en av Europas största IT-byar. Här samverkar universitet och högskola med företag som Sigma, Semcon, Saab Microwave Systems och Ericsson samt 150 andra små och medelstora spjutspetsföretag. Här tillverkas exempelvis 40 procent av världens mikrovågslänkar. Ericsson utvecklar radiolänkar och radiobasstationer för mobil kommunikation och Saab Microwave Systems är ledande inom radarteknik.

Ett växande område inom IT är telematik, det vill säga teknik som integrerar telekommunikation och IT med traditionella produkter som fordon och byggnader. Ett 60-tal företag utvecklar telematiksystem till fordonsindustrin, vilket är system som utgör en allt större andel av fordonens värde och innehåll. IT är också underhållning och i Västra Götaland finns många företag som utvecklar spel. På inkubatorn Gothia Science Park vid Högskolan i Skövde får spelutvecklingsföretag möjlighet att växa.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m