Life Science

DNA - Life Science

Life Science, som omfattar verksamheter inom biomedicin och hälsa, är en av de snabbast växande branscherna i Västra Götaland, med cirka 300 företag. Den kliniska forskningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sker i nära samverkan med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Västra Götaland är ledande i landet på kliniska prövningar och inom ett antal områden är forskningen världsledande, till exempel cellterapi, biomaterial, odontologi, vacciner, hjärta-kärl/metabolism och neurovetenskap. Stamcellsforskning är ett annat styrkeområde.

De största företagen inom läkemedelsutveckling, biomaterial, bioteknik och medicinsk teknik är Astra Zeneca, Astra Tech, Nobel Biocare och Mölnlycke Healthcare. Det väl etablerade samarbetet mellan industrin, akademin och sjukvården ihop med tillgången på välutbildad arbetskraft skapar ett gott klimat för både små och stora företag. Satsningar på området biomedicin och hälsa är speciellt prioriterat då Västra Götalandsregionen kan dra nytta av sitt dubbla uppdrag, hälso- och sjukvård och regional utveckling.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m