Livsmedel

Lax - Livsmedelsnäring

Västra Götaland står för en fjärdedel av landets livsmedelsindustri, för halva fiskenäringen och 75 procent av fiskberedningsindustrin i Sverige. En stor del av forskningen inom livsmedel görs även här. De största livsmedelsproducenterna är Abba Seafood, Brämhults, Göteborgs Kex, Santa Maria och Dafgårds. 

Ett viktigt utvecklingsområde är innovativa livsmedel- functional food. Kompetenscentret Food and Health Concept Centre (FHCC) länkar samman forskare och livsmedelsproducenter för att gynna produktutveckling och kommersialisering av forskningsresultat. Chalmers tekniska högskola har ett center för livsmedelsvetenskap som forskar om hur hälsofrämjande livsmedel kan utvinnas ur sill och andra råvaror från havet.

Intresset ökar för närproducerade och ekologiska livsmedel, en femtedel av jordbruksmarken i Västra Götaland odlas ekologiskt. Restaurangnäringen är viktig för tillväxt och livskvalitet. För att vidareutveckla det välmeriterade västsvenska köket driver Västsvenska Turistrådet* ett utvecklings- och kvalitetsprogram för krögare och råvaruproducenter – Västsvensk Mersmak.

*Västsvenska Turistrådet är ett av Västra Götalandsregionens helägda bolag. 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m