Maritima näringen

Fyr - Maritima området

Västra Götaland är ett nordiskt sjöfartscentrum genom Göteborgs hamn, centrum för forskning och utveckling kring havsmiljö och marin utveckling samt svenskt fiskecentrum. Båtbyggartraditionen är stark, i synnerhet på Orust med flera varv för segel- och motorbåtar. Volvo Penta är bland de ledande i världen när det gäller inombordsmotorer och kompletta framdrivningssystem för allt från nöjesbåtar till kommersiell sjöfart och industrimotorer.

För att utveckla den maritima näringen och bedriva forskning för miljömässigt hållbar sjöfart har näringsliv och högskola en rad samarbetsprojekt. Exempel på detta är Lighthouse på Chalmers i Göteborg och Svenskt Marintekniskt Forum i Uddevalla. Clean Shipping Project är ett annat samarbete med syftet att stimulera rederier och transportköpare att öka satsningen på ny miljöteknik i fartygen. Västra Götalandsregionen har tagit fram en maritim strategi som stöd för utveckling av sektorn.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m