Petrokemi

Molekyl - Petrokemi 

I Västra Götaland finns Sveriges petrokemiska centrum som ligger i Stenungsund, där man arbetar med raffineringen av petroleum och naturgas samt deras sidoprodukter. Företagen representeras av bland annat Akzo Nobel, Borealis, Ineos, Perstorp Oxo, Preem och Swedegas.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m