Textil

Smart Texiles

Smart textilier av Marie Ledendal, Textilhögskolan i Borås

Sveriges textilnäring har genomgått stora förändringar sedan 1970-talet då en betydande del av den traditionella textil- och konfektionsindustrin flyttade från Sverige. Efter en genomgripande strukturomvandling är nu branschen i högsta grad levande, framför allt i Västra Götaland och området kring Borås.

Västra Götalandsregionen stöttar projektet Smart Textiles, på Högskolan i Borås. Där samarbetar ett 30-tal forskare och studenter med forskningsinstitut, högskolor och företag i olika nätverk. Några exempel på vad som görs inom smart textiles:

  • Konstgjorda korsband och leder
  • Gardiner som lyser i mörkret
  • Väskor som ändrar mönster när mobiltelefonen ringer
  • Kläder som mäter kroppens motståndskraft hos sjuka
  • Kläder som signalerar var du befinner dig
  • Kläder som kyler vid extrem hetta
  • Sängkläder som mäter EKG
  • Handskar med inbyggt headset
  • Textilunderlägg som kyler laptop och ökar batteritid
  • Självrenande kläder.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m