Ett gott liv - En presentation av Västra Götalandsregionen

Ikon för teckenspråk Inledning

Det ska vara gott att leva i Västra Götaland

God hälsa är en förutsättning för ett gott liv. Men det krävs också arbete och utbildning, tillgång till ett rikt kulturliv och bra kommunikationer. Luften ska vara ren och havet friskt, en god miljö för kommande generationer att växa upp i. Västra Götalandsregionen ska bidra till ett livskraftigt Västra Götaland där människor vill bo och arbeta.

Viktiga uppgifter för Västra Götalandsregionen är att främja god hälsa för alla invånare och att ansvara för att det finns bra sjukvård. Västra Götalandsregionen ska också skapa förutsättningar för tillväxt i Västra Götaland. Det sker i samverkan med kommuner, högskolor, universitet, näringsliv, föreningar och statliga organ. Det ska vara en tillväxt som tar hänsyn till människor, miljö och ekonomi.

Västra Götalandsregionen har drygt 50 000 anställda. Det gör Västra Götalandsregionen till en av de största arbetsgivarna i Sverige.
Västra Götalandsregionen styrs av folkvalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av Västra Götalands invånare på valdagen vart fjärde år.

Ikon för teckenspråk Det goda livet

 • Vård och hälsa
 • Primärvård
 • Sjukhusvård
 • Forskning, utveckling och utbildning inom vården
 • Folktandvård
 • Habilitering, tolk och hjälpmedel

Ikon för teckenspråk En hållbar utveckling

 • Det goda livet för alla
 • Miljö
 • Ett livskraftigt näringsliv
 • Kunskap och kompetensutveckling
 • EU Turism Infrastruktur och kommunikationer
 • Kultur för hela Västra Götaland

Ikon för teckenspråk Så styrs Västra Götalandsregionen

 • Så fördelas pengarna
 • Karta
 • Detta ingår i Västra Götalandsregionen
 • Kontakt
 • Vision Västra Götaland – det goda livet  
 • Verksamhetsidé för Västra Götalandsregionen

 

 

 

uiqt|wB&o}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m