Visste du att...

... tre av Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasier driver KRAV-certifierat jordbruk.

... på Naturbruksgymnasiet Sötåsen finns en biogasanläggning där både elever och lantbrukare kan lära sig att göra bränsle av gödsel.

uiqt|wB&ivvqsi5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mivvqsi5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m