Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

www.vgregion.se/naturbruksskolor

 

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex naturbruksskolor samt  Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS).

Gymnasieskolorna erbjuder naturbruksprogrammet som har fyra nationella inriktningar: djur, lantbruk, skog och trädgård. I listan nedan ser du vad vilka utbildningsinriktningar varje skola erbjuder. Klicka på den skola du vill ha mer information och besök respektive skolas egen hemsida. 

Skolorna bedriver även vuxenutbildningar på komvux- och Yh-nivå samt fungerar som kompetencentrum för den gröna näringen.

Svenljunga: skogs-, jaktutbildningar samt naturguidning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion

Sötåsen: häst-, djurvårds- och lantbruksutbildningar, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och gymnasiesärskola

Uddetorp: lantbruksutbildningar, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion

www.naturbruk.nu: Samlingssidan för naturbruksskolorna i Västra Götaland

Biologiska Yrkeshögskolan (Agrotekniker, bioenergitekniker, djurvårdare på utökad nivå, hovslagare, hästföretagare , klövvårdare, ridlärare, verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, arbetsledare för kyrkogårdar och parker samt trädgårdsmästare inom utemiljöer.)

 


 

 

Naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp och Strömma är under avveckling. Kontaktinformation till dessa skolor hittar du här

Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fyra platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen. Våra uppdrag består av att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuda kortkurser och Yh-utbildningar. Till det har vi även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen. 

uiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m