Naturbrukskansliet

Naturbrukskansliet är Naturbruksstyrelsens kansli och svarar för

  • beredning av ärenden och service till styrelsen,
  • den administrativa ledningen av naturbruksverksamheten
  • intagningen av elever till de naturbruksgymnasierna. 

 

Kontaktuppgifter

Naturbrukskansliet
Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde
Besöksadress: S:ta Helenagatan 5B
Telefon: 010-441 00 00
Fax: 010-441 30 50
E-post:  


Förvaltningschef

Kristina Athlei
Telefon: 070-082 28 89

Personalchef 

Carina Esbjörnsson
Telefon: 070-085 25 61

uiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{mvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m