Vård och hälsa

Västra Götalandsregionen ansvarar för att invånarna kan få den hälso- och sjukvård de behöver. Regionen arbetar också för att främja folkhälsan på olika sätt. Hälso- och sjukvården är Västra Götalandsregionens mest omfattande verksamhet. Här arbetar omkring 48 000 medarbetare och cirka 90 procent av den totala budgeten går till olika former av hälso- och sjukvård, till exempel 

  • vårdcentraler och annan primärvård
  • specialistsjukvård på sjukhus
  • sjukvårdsrådgivning via 1177
  • folkhälsoarbete
  • tandvård
  • insatser för personer med funktionsnedsättning

Så styrs hälso- och sjukvården

All verksamhet i Västra Götalandsregionen styrs av folkvalda politiker i olika politiska organ. Under rubriken "Så styrs hälso- och sjukvården" beskrivs hälso- och sjukvårdens politiska organisation och de kanslier och sekretariat som ger stöd åt de politiska organen. 

Så styrs hälso- och sjukvården

1177

1177 är dels telefonnumret till sjukvårdsrådgivningen, dels en webbplats där du kan söka sjukvårdsråd, vårdcentral, sjukhus, tandvårdskliniker med mera.

1177 Vårdguiden

Primärvård

Primärvården är den nära hälso- och sjukvården, som du vänder dig till för att få hjälp med vanligare sjukdomar, skador och besvär. Du kan också få stöd och hjälp att förbättra din hälsa. Basen i primärvården är vårdcentralerna. Förutom läkare har vårdcentralerna oftast barnavårdcentral, mödravård, rehabilitering (t.ex. sjukgymnastik), distriktssköterskor, kurator och psykolog. Primärvården har jourcentraler som är öppna kvällar och helger.
Du har rätt att själv välja vårdcentral, offentlig eller privat. Det finns drygt 200 vårdcentraler som godkänts av Västra Götalandsregionen. Av dem är cirka 40 privata mottagningar som har avtal med Västra Götalandsregionen, övriga drivs av Västra Götalandsregionen. 

Primärvården. Om du vill vet mer om hur primärvården fungerarHitta och jämför vård på 1177  Vårdguiden. Om du t.ex. söker vårdcentral och jourcentral

Sjukhus

Västra Götalandsregionen har 18 sjukhus med specialistsjukvård. En del sjukhus har de flesta specialiteter, medan andra är specialiserade inom några områden. Akutsjukvården har koncentrerats till vissa sjukhus.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, är norra Europas största sjukhus och det mest högspecialiserade sjukhuset i Västra Götaland. SU har ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ansvar för den kliniska utbildningen av bland annat sjuksköterskor och läkare.

Sjukhus. Om Västra Götalandsregionens sjukhus.1177  Vårdguiden. Om du söker sjukvårdsrådgivning, sjukhus eller sjukhusmottagning.

Tandvård

Alla barn och ungdomar i Sverige har fri tandvård, vare sig man väljer privat tandvård eller den offentliga Folktandvården, som drivs av Västra Götalandsregionen. I Västra Götaland får du  gratis tandvård till och med den sista december det år du fyller 24. Folktandvården har kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård. 95 procent av barnen och cirka 50 procent av de vuxna i Västra Götaland är patienter hos Folktandvården.

Tandvård. Om rättigheter och möjligheter i tandvården.Folktandvården. Om Västra Götalandsregionens egen tandvård.Tänder. Temaområdet Tänder på 1177 Vårdguiden.Hitta och jämför vård på 1177 Vårdguiden. Om du söker tandvårdsmottagning 

Funktionshinder och funktionsnedsättning

Västra Götalandsregionen ska bidra till att människor med funktionshinder och funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhälls- och vardagslivet. Västra Götalandsregionen driver verksamheter som rehabilitering, habilitering, hörselvård, syncentral, tolkservice, hjälpmedelscentral m m. Västra Götalandsregionen driver också rättighetsfrågor och ser till att alla egna verksamheter är så tillgängliga och anpassade som möjligt.

Funktionshinder och funktionsnedsättning. Om Västra Götalandsregionens insatser och verksamheter.

Folkhälsa

Det är Västra Götalandsregionens uppgift att främja folkhälsan på olika sätt. En god folkhälsa förutsätter ett samhälle där människor har bra levnadsvillkor, en god miljö och kan vara delaktiga. Arbetet med folkhälsofrågor sker i bred samverkan med andra aktörer i samhället, till exempel kommunerna. Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar för alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen. 

Folkhälsa. Om Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete.

Hälso- och sjukvårdsverksamheter, A–Ö

Hälso- och sjukvård, A –Ö. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, ges på lika villkor och vara lätt att nå. Det sägs i Hälso- och sjukvårdslagen, bland annat. I Västra Götalandsregionen är inriktningen att du själv ska kunna välja sjukhus och vårdcentral. 


uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m