Folkhälsa

Folkhälsochef Elisabeth Rahmberg om fullföljda studier den 17 – 18 maj

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen
06 april 2016

Folkhälsochef Elisabeth Rahmberg om fullföljda studier den 17 – 18 maj

Läs mer om konferensen här

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Det formella ansvaret för Västra Götalandsregionens folkhälsoarbetet är delat mellan folkhälsokommittén och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna

Aktuellt

 • Fullföljda studier i Almedalen

  14 juni 2016

  Folkhälsokommitténs mest prioriterade arbetsområde diskuteras i Almedalen i sommar. Den 4 juli kl. 10.30 på den Västsvenska Arenan hålls seminarium under r...

 • Nya ansökningstider för projekt

  13 maj 2016

  Ansökningar kan skicka in löpande under året. Folkhälsokommittén har dock beslutat att behandla projektansökningar vid två tillfällen varje år. Under 20......

 • Ökad elevnärvaro i skolan

  12 maj 2016

  Anna Svensson, regionutvecklare på avdelning folkhälsa har varit handläggare för att kartlägga skolavhopp i regionen. Tillsammans med Matilda Jansson,......

 • Deltagarstyrd forskning kring hälsa den 24 augusti 2016

  11 maj 2016

  Folkhälsokommittén hälsar välkommen till en internationell konferens om deltagarstyrd forskning med fokus på folkhälsa den 24 augusti 2016.

 • Kokbok mitt i prick för ung folkhälsa

  29 april 2016

  Angereds Närsjukhus har tagit fram en lustfylld kokbok som gör succé. Den riktar sig till barn och ska verka förebyggande för bättre folkhälsa. Läs mer ......

Kalendarium

Följ oss på Twitter!

Stöd och stipendier i Västra Götalandsregionen Samlingssida för Västra Götalandsregionens stöd och stipendier inom folkhälsa, kultur, regionutveckling, miljö, kollektivtrafik och rättighet.
Bättre balans - kampanj för äldres hälsa Kampanjen ”Bättre balans” om goda vanor för en friskare och säkrare vardag för äldre pågår 28 september - 4 oktober 2015 och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Beslutstöd övervikt och fetma Vårdprogram, ansvarsfördelning, kvalitetsindikatorer för vårdgivare, politiker, tjänstemän, skolhälsovård med flera.
Banner för fysisk aktivitet på recept En medicinsk ordination för att långsiktigt förebygga och behandla sjukdomar
Tema Hälsa och livsstil på 1177.se Västra Götalandsregionen Tema Hälsa och livsstil handlar om sådant som är viktigt för välbefinnandet, men också om livskriser och frågor kring döden.
Banner samverkanvg Rehabilitering i samverkan Här hittar du samordningsförbunden i Västra Götaland.

uiqt|wBuizqi5%wqv|pmzH%vozmoqwv5{muizqi5%wqv|pmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{m