Äldreåret 2012

År 2012 är utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret). Målsättningen med Äldreåret är att underlätta skapandet av en kultur för aktivt åldrande i Europa, som grundar sig på ett samhälle för alla åldrar.

Äldreåret syftar till att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och en tillgång för den enskilda människan, och öka kunskapen om aktiviteter och insatser som främjar ett aktivt åldrande.

De insatser som kommittén för folkhälsofrågor och enheten för folkhälsofrågor arbetar med i folkhälsoutmaningen Åldrande med livskvalitet har alla koppling till Äldreårets målsättning. Information om pågående arbete i utmaning Åldrande med livskvalitet hittar du genom att klicka på länken i högerspalten.

uiqt|wBiovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{mivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{m