Dokumentation från konferensen Samling för social hållbarhet - Åldrande med livskvalitet, 2015

Moderator Robert Kaskas sätter publiken i rörelse.

Bra uppslutning, god stämning och en intresserad publik kan sammanfatta fredagens konferens om social hållbarhet. Temat Åldrande med livskvalitet engagerade många och Robert Kaskas var en uppskattad moderator. Statistik, ny teknik och forskning presenterades, bland annat en avhandling om utrikesfödda äldre.

Fredagen den 6 november hölls den fjärde konferensen om Social hållbarhet arrangerad av Folkhälsokommittén. Årets konferens hade temat Åldrande med livskvalitet. Rummet på Scandic Crown var fullsatt med engagerade besökare. Förmiddagen inleddes med att Göran Henriksson från Västra Götalandsregionen, presenterade fakta om målgruppen äldre och sociala ojämlikheter. Därefter talade Mats Olsson från Kairos Future om rekordgenerationen och det demografiska skiftet, innan Susanne Gustafsson och Qarin Lood presenterade sin avhandling om utrikesfödda äldre.

Folkhälsokommitténs folkhälsostipendium delas ut. Från vänster: Elisabeth Ramberg Johansson, folkhälsochef på VGR, Anna-Lena Kjellberg, stipendiat för Blidsbergs Bygdegårdsförening satsning på friskvårdsaktiviteter på hemmaplan och Gunnel Adler, ordförande för folkhälsokommittén.

För andra året i rad delades även Folkhälsostipendiet ut. Årets stipendiat är Anna-Lena Kjellman och Blidsbergs bygdegårdsförening med satsningen för friskvårdsaktiviteter på hemmaplan. Konferensens besökare bestod av bland annat politiker och tjänstemän från både regional och lokal nivå. En av dem var Susanna Cassberg (M):

”Det är så mycket mer som vi behöver göra för framtiden, vi behöver förändra vår inställning från vård och omsorg till gemenskap och aktiviteter”, säger hon.

Inspiration till nya tankar

Eftermiddagens seminarier inleddes av Ingemar Skoog från AgeCap, som pratade om det nya åldrandet – 70 är både det nya 50 och det nya 20. Därefter talade Frank Åkerman från Hela människan om äldres förändrade alkoholvanor, och Jill Taube, psykiatrer och författare, om kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Via en videoanslutning kunde besökarna också få se inspirationsmiljön på Vision Bo Äldre, vilket var ett uppskattat inslag på fredagseftermiddagen.

Under kaffebuffén efter konferensen pratade Jan Alexandersson (V) och partikamraten Eva Olofsson (V) om att social hållbarhet och jämlik hälsa är ett mycket viktigt ämne.

”Nu när vi får en högre andel äldre är det en nödvändighet att arbeta på ett bra sätt med de här frågorna”, sade Olofsson.

”Jag vill gärna att seminarier ska sätta igång nya tankar i mitt huvud, och det gjorde Kairos Future och Ingemar Skoog”. Alexandersson höll med. ”Den undersökning som AgeCap har gjort – det är en källa till väldigt mycket kunskap.”

Oliver Öberg (M) sitter i Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och är också nöjd med dagen. ”Det har varit väldigt intressant och givande”. Två saker stack enligt honom ut som mer angelägna - den psykiska ohälsan och alkoholfrågan.

Äldre är en samhällsresurs

Konferensens slutsats var att hela regionen måste samarbeta för social hållbarhet och att det finns många olika frågor som är viktiga att tänka på. De äldre i regionen blir alltfler och hos dessa personer finns det kunskap, erfarenhet och energi som måste tas tillvara.

Det här var Folkhälsokommitténs sista sjätte november-konferens då det nu har hållits en konferens för varje livscykel. Nästa år hålls en konferens den 4:e februari med temat ”Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning - en samhällsutmaning för hållbar utveckling”, om att skolan påverkar människors framtida hälsoutveckling och en bra folkhälsa börjar med en god utbildning.

uiqt|wBivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m