Ekonomiskt bidrag

Inom Västra Götalandsregionen är det folkhälsokommittén som beslutar om ekonomiskt bidrag till verksamheter, forskning och projekt med folkhälsoinriktning. Ekonomiskt bidrag ges dels till regionala projekt, dels till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela regionen.

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt bidrag från folkhälsokommittén samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på sidan "Riktlinjer för stöd till utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet" (se rutan "Läs mer”).  

Folkhälsokommittén beviljar följande former av ekonomiskt bidrag:

Projektbidrag

Folkhälsokommittén stödjer utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet.

Projektbidrag forskning

Folkhälsokommittén stödjer forskningsprojekt för att utveckla ny kunskap och kompetens inom folkhälsoområdet.

För att se vilka projekt som folkhälsokommittén beviljat bidrag och för information om avslutade projekt, klicka på länkarna i högerspalten.

Organisationsbidrag

Folkhälsokommittén har i uppdrag av regionfullmäktige att ge organisationsbidrag till:

Kvinnojourer i Väst

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) - Fyrbodal, Skaraborg, Väst

uiqt|wBz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{mi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m