Regional Utveckling För Folkhälsa (RUFF) samverkan lokalt, regionalt, nationellt

Logotype RUFF Regional Utveckling För Folkhälsa

För att stärka och fördjupa folkhälsoarbetet lokalt och regionalt samarbetar Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland sedan 2005. Syftet är att folkhälsoarbetet ska få ökad effektivitet och större slagkraft.

Arbetet har konkretiserats via en rad olika samarbetsområden (mer om tidigare samarbete hittar du i högerspalten Tidigare arbete) som bland annat bidragit till ökad kunskap inom folkhälsoområdet, utveckling av folkhälsoarbete och folkhälsoprofessionen, fler samarbeten och ökad samverkan, fler nätverk samt att folkhälsoarbetet satts på kartan.

Samarbetet är nu inne på sitt tionde år. Samtidigt som mycket positivt har hänt så gäller det att inte slå sig till ro. Folkhälsokommitténs sekretariat kommer tillsammans med RUFF-gruppen bjuda in samtliga regionens och kommunernas folkhälsoarbetare till en konferens hösten 2015 för att ta sikte på framtiden och se hur ett framtida samarbete både kan utvecklas och vidmakthållas.

I ledningsgruppen för RUFF-samverkan ingår representanter för de fem lokala folkhälsonätverken i Västra Götaland (Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad/Mittenälvsborg, Skaraborg samt Mellersta och Södra Bohuslän), folkhälsokommitténs sekretariat och hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. Representanterna hittar du i dokumentet i högerspalten.

Det praktiska arbetet bland medborgarna drivs av de lokala aktörerna. De regionala aktörerna bidrar inom ramen för sina respektive uppdrag.

uiqt|wBtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m