Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland

Folkhälsokommittén har fått i uppdrag av regionstyrelsen att utvärdera de samlade folkhälsoinsatserna i Västra Götaland. Se uppdragsbeskrivning i högerspalten.

Folkhälsokommittén anlitade en extern utvärderare, Göteborgs universitet under ledning av professor Gunnel Hensing. Under våren 2012 genomförde universitetet intervjuer, fokusgrupper och hearings med tjänstemän och politiker i Västra Götalandsregionen och i kommunerna (stadsdelarna i Göteborg) i Västra Götaland.

Resultatet av utvärderingen presenterades på en konferens den 23 november 2012. I filmen nedan kan du se Gunnel Hensing, Solveig Lövestad och Erik Söderberg från Göteborgs universitet presentera utvärderingen på konferensen.

Utvärderingsrapporten, bildspel för presentation av rapporten samt sammanställning av diskussioner i samband med presentationen finns att ladda ner i högerkolumnen här intill.  

Kompletterande studier

Folkhälsokommittén beslutade vid mötet den 6 december 2012 att  kompletterande studier behövde göras för att fullfölja uppdraget att utforma en modell som är anpassad till den breda samhälls­ansats och med de många folkhälsoaktörer som dagens folkhälsoarbete utgår ifrån och som även handlingsplanen för jämlik hälsa pekar på. 

Kommittén gav därför folkhälsochefen i uppdrag att ta fram ytterligare underlag inför rapportering av uppdraget att ta fram en regional folkhälso­modell i samverkan med kommunerna. De kompletterande studierna är genomförda av folkhälsokommitténs sekretariat och omfattar aktörer inom Västra Götalandsregionen utöver hälso- och sjukvården, statliga myndigheter på regional nivå/andra myndigheter, universitet och högskolor samt den idéburna sektorn. Även dessa rapporter samt PM med slutredovisning av uppdraget till regionstyrelsen finns att ladda ner i högerspalten.

uiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m