Folkhälsostipendium Västra Götaland och Folkhälsopris Skaraborg

Folkhälsostipendium Västra Götaland

Folkhälsokommittén delar årligen ut ett folkhälsostipendium om 50 000 kr. Stipendiet kan sökas av verksamheter, grupper eller personer med anknytning till Västra Götaland som i sitt arbete eller uppdrag främjar en god folkhälsa i länet. Mer information hittar du i länken i högerspalten. 

Folkhälsopris Skaraborg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden delar årligt ut ett folkhälsopris om 30 000 kronor. Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer och den ska vara till nytta för andra och kunna genomföras också i andra kommuner i Skaraborg. Mer information hittar du i länken i högerspalten.

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m