Informationsmaterial folkhälsa

Informationsmaterial folkhälsa exponerat i bokhyllaHär finns samlat informationsmaterial om Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete för nedladdning och/eller beställning (alla pdf-filer öppnas i nytt fönster). Det material som beställs via Västra Götalandsregionens Adress & Distributionscentrum (se högerspalten) är markerat i listan nedan med "Beställ via Adress och Distributionscentrum". Övrigt material kan du beställa från avdelningen folkhälsa per e-post. Kontakta Ann-Sofie Mellqvist   om annan kontaktperson inte anges.


 

Folder: Kontaktpersoner Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland (Nytt fönster, 308 Kb) Beställ via e-post:  

 

Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland, 2013

Beställ via Adress och Distributionscentrum, här.

Översikt: Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland

På engelska: Together towards Social Sustainability - Actions for health equity i Västra Götaland

Beställ via e-post:  

 

Folder: Förebyggande arbete kring sociala överdrifter - en studie i Vänersborgs kommun (om bruk av tobak/alkohol), november 2011, (Nytt fönster 844 Kb)

 

 

Lathund kring riskbruk av alkohol: "Alkohol och hälsa - lathund" är riktad till professionella vid framförallt vårdcentraler. Lathunden är ett stöd för att identifiera riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol. 

Folder kring riskbruk av alkohol:  "Alkohol och hälsa!" är riktad till individer/patienter (levereras i bunt om 50 ex). 

Lathunden och foldern är finansierade av folkhälsokommittén. Båda kan beställas kostnadsfritt (inom Västra Götaland) från Adress & Distributionscentrum, se länk i högerspalten.

 

Motiverande samtal (MI-material), lathund för professionen som genomgått utbildningen "Motiverande samtal".

Motiverande samtal (MI-material), förändringssticka för professionen som genomgått utbildningen "Motiverande samtal".

Obs! MI-materialet finns för beställning endast för Västra Götalandsregionen. Beställ via Adress & Distributionscentrum (se högerspalten)

 Folder: Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning, andra upplagan, januari 2011, Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, Nytt fönster (Nytt fönster 4 Mb)

 

Folder: Hälsa och lärande - ett projekt för hälsofrämjande skolutveckling (Nytt fönster 894 Kb)

 

Folder: Minskat tobaksbruk för jämlikare hälsa - yrkesinriktat gymnasium (Nytt fönster 308,9 Kb)

Folder: Minskat tobaksbruk för jämlikare hälsa - personal inom äldreomsorg (Nytt fönster 243,9 Kb)

Folder:Minskat tobaksbruk för jämlikare hälsa - nyanlända flyktingar (Nytt fönster 248,6 Kb)

Beställ de tre foldrarna ovan via e-post:   eller  

 

Sammanfattning av Utvärdering av familjecentraler i Västra Götaland (Nytt fönster 1005 Kb )

Engelsk version av Sammanfattning av Utvärdering av familjecentraler i Västra Götaland (Nytt fönster 888 Kb)

Beställ de två foldrarna ovan via e-post:  

 

Folder: Beslutsstöd för handlingsprogram mot övervikt och fetma (Nytt fönster 138 Kb)
Beställ via e-post:  

 

Praktisk metodhandbok: Hälsoraketen i tolv moduler, hälsofrämjande och förebyggande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa hos barn och unga enligt IDEFICS-modellan (Nytt fönster 1,21 MB)
Beställ via e-post:  

 

Folder för nedladdning: Samverkan mot suicid - guide för att inleda eller utveckla befolkningsinriktad suicidprevention (Nytt fönster, 265 Kb)

 

 "TillgänglighetsDatabasen", folder riktad till målgruppen äldre, framtagen i samverkan mellan enheten för folkhälsofrågor, enheten för rättighetsfrågor och regionala pensionärsrådet (Nytt fönster, 189 kB) 

 

Informationsmaterial om Skolmatsakademin

 

Informationsmaterial om "Fysisk akivitet på recept (FaR)" på Västra Götalandsregionens webbplats om Fysisk aktivitet på recept

 

Informationsmaterial om att förebygga övervikt och fetma på Västra Götalandsregionens webbplats för Beslutsstöd för handlingsprogram mot övervikt och fetma

uiqt|wBivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{mivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBivoétqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{mivoétqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m