Folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna

Organisatoriskt delas ansvaret för folkhälsoarbetet mellan Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. 

Folkhälsokommittén

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

I Västra Götalandsregionen finns fem hälso- och sjukvårdsnämnder. Hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag är att stärka och utveckla folkhälsoarbetet i samverkan med respektive kommun och att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna Västra Götalandsregionen, samlingssida

Reglemente

Reglementet beskriver vilka uppgifter och vilket ansvar folkhälsokommittén respektive hälso- och sjukvårdsnämnderna har. 

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m