Folkhälsoenheten Skaraborg

Folkhälsoenheten Skaraborg är en enhet i Avdelning folkhälsa inom Regional utveckling i Västra Götalandsregionen. Vi har som uppgift att stödja hälso- och sjukvårdsnämnden som företräder befolkningen och har ett samlat ansvar för att främja befolkningens hälsa och verka för vård på lika villkor. Via samverkansavtal om folkhälsoarbete, sker en nära samverkan med kommunerna. Enheten består av en enhetschef och 15 folkhälsoplanerare stationerade i respektive kommun.

Samverkan ger möjligheter

En sammanhållen organisation ger stora möjligheter.  Genom att samverka tas den samlade kompetensen tillvara. Förutom att arbeta i respektive kommun har folkhälsoplanerarna även ansvar för vissa kommunövergripande områden.

Aktuellt

Kontakt

Enhetschef Bengt Olsson
Regionens Hus
Hälso- och sjukvårdskansliet
542 87 Mariestad
010-441 36 61
0708 - 34 86 50

Personal Folkhälsoenheten Skaraborg 

uiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5rwpiv{{wvHsizt{jwzo5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m