Folkhälsoenheten Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnderna östra och västra Skaraborg har, till skillnad från övriga regionen, organiserat det lokala folkhälsoarbetet och folkhälsoplanerarna i en sammanhållen enhet, Folkhälsoenheten Skaraborg, under hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Mariestad.

Folkhälsoenheten Skaraborg består av en driftchef som är arbetsledare för femton folkhälsoplanerare, en i varje kommun. Folkhälsoplanerarna arbetar på uppdrag av ett lokalt folkhälsoråd och i varje kommun finns ett upprättat samverkansavtal mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samverkan ger möjligheter

En sammanhållen organisation ger stora möjligheter.  Genom att samverka tas den samlade kompetensen tillvara. Förutom att arbeta i respektive kommun har folkhälsoplanerarna även ansvar för vissa kommunövergripande områden.

Aktuellt

uiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5rwpiv{{wvHsizt{jwzo5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m