Praktik inom folkhälsa

Är du studerande och intresserad av praktik inom området folkhälsa? Kontakta avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen.

Folkhälsokommittén för folkhälsofrågor ansvarar för strukturellt folkhälsoarbete på regional nivå. Med det menas att påverka och förstärka de strukturer som ligger till grund för en god folkhälsoutveckling i Västra Götaland. En stor del av arbetet sker i samverkan med andra folkhälsoaktörer som kommuner, frivilligorganisationer och universitet/högskolor. Samarbetet sker också med aktörer nationellt, i första hand med Statens Folkhälsoinstitut. 

Folkhälsokommittén är en politisk kommitté och dess arbete styrs av politiska mål och inriktningar. Uppdrag och strategiska frågor beslutas årligen i regionfullmäktiges och kommittén för folkhälsofrågors respektive budget.

För att vi kunna avgöra om vi kan erbjuda praktikmöjlighet för dig som student behöver vi veta följande:

  • Vilken utbildning går du och vilken under vilken termin ligger praktiken? 
  • Hur lång tid avser praktiken?
  • Vad är målet för praktiken?
  • Har du egna praktikmål/intresseområden?
  • Avser du att skriva C- eller D-uppsats på basis av praktikuppgiften?

Exempel på genomförda praktikuppgifter och uppsatser

Av praktiska skäl är vi tacksamma för kontakt i god tid. Är intresset för praktikplatser mycket stort prioriterar vi studerande från lärosäten i Västra Götaland.

Förutom praktik kan vi också bistå med ideér, litteraturtips, kontakter och eventullet uppdrag för uppsatsskrivning.

Folkhälsokommitténs sekretariat finns i Mariestad, Vänersborg och i Göteborg. Tillgången till lokaler är begränsad, därför hänvisas praktikanter till skolans lokaler.

Kontaktperson för anmälan och frågor 

Skicka din intresseanmälan via e-post till Åse Enkvist, utvecklingsledare vid avdelning folkhälsa:   0708-37 85 97.

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din intresseanmälan, som kommer att behandlas vid avdelningens nästkommande arbetsplatsmöte. Därefter får du besked om eventuell praktik.

Andra praktikmöjligheter

Är du intresserad av befolkningsinriktat folkhälsoarbete på kommunal nivå, vänd dig till respektive kommun. Där finns folkhälsoråd och folkhälsoplanerare som initierar och samordnar kommunala insatser.

För individinriktat folkhälsoarbete, vänd dig till primärvården. 

uiqt|wBi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{mi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm4tw}q{m5iztm%vqsH%vozmoqwv5{muizqm4tw}q{m5iztm%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m