Aktuellt

Aktuellt

 • Dokumentation från konferensen Samling för social hållbarhet - Åldrande med livskvalitet, 2015

  13 november 2015

  Bra uppslutning, god stämning och en intresserad publik kan sammanfatta fredagens konferens om social hållbarhet. Temat Åldrande med livskvalitet engagerade många och Robert Kaskas var en uppskattad moderator.

 • Processutvärdering klar av arbeten för social hållbarhet

  21 september 2015

  På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten har Ramböll Management Consulting AB genomfört en processutvärdering av tre förändringsarbeten som syftar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnader i häls......

 • Utbildningsdag om sociala investeringsmedel

  14 september 2015

  Den 9 september samlades ett 50-tal politiker och chefer för en utbildningsdag om sociala investeringar för barns och ungas hälsa och utveckling.

 • Folkhälsokommitténs möte 7 september 2015

  07 september 2015

      Bra vänskap, goda relationer med föräldrar, lyckokänsla och trivsel i skolan är avgörande faktorer för en låg stressnivå hos ungdomar. Det antyder de preliminära resultaten av en pilotstudie som Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen......

 • Ny seminarieserie Crossing Borders: Hur gör vi för att uppnå jämlik hälsa?

  02 september 2015

  Seminarieserien Crossing Borders är tillbaka med tre nya gränsöverskridande  möten . Denna gång är temat  Förändringsarbete i praktiken - hur går vi från ord till handling?  Crossing Borders är en mötesplats där gränserna mellan olika sektorer och ......

 • Ledamöter i Kommissionen för jämlik hälsa utsedda

  24 augusti 2015

  Den 21 augusti meddelade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande vilka ledamöterna i Kommissionen för jämlik hälsa är. Ledamöter i Komissionen för jämlik hälsa Maria Albin: Docent och överläkare vid Arbets- och......

 • Program för konferensen 6 november Åldrande med livskvalitet

  10 juli 2015

  För fjärde gången bjuder folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen in till konferens 6 november kring "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland". Denna gång är område Åldrande med livskvalitet i fokus. Äldres......

 • Folkhälsochefen i rundabordssamtal om jämlik hälsa i Almedalen

  26 juni 2015

  Foto: Region Gotland Den 29 juni deltar folkhälsochef Elisabeth Rahmberg i hälso- och sjukvårdens professionsorganisationers rundabordssamtal om jämlik hälsa i Almedalen kl. 15.15-17.00. Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige ......

 • 19,2 miljoner ska motverka stress och skolfrånvaro hos barn och unga

  25 juni 2015

  Regionutvecklingsnämnden beviljade 19,2 miljoner kronor i sociala investeringsmedel till insatser för barns och ungas framtida hälsa och utveckling.

 • Samverkan social hållbarhet Skaraborg

  18 juni 2015

  Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 18 juni om samverkan med tre kommuner i Skaraborg kring social hållbarhet för barn och ungdomar. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har bjudit in kommunerna i Skaraborg till samverkan i folkhälsofrågor. Temat......

 • Nyhetsbrev Folkhälsa nr 2 2015 ute nu

  17 juni 2015

  Nu finns andra numret av nyhetsbrevet Folkhälsa 2015 ute. I det berättar vi bland annat om vår konferens 6 november med fokus Åldrande med livskvalitet, om den nationella kommissionen för jämlik hälsa, att beslut om vilka som får del av sociala......

 • Processutvärdering av arbete för social hållbarhet och jämlik hälsa presenteras 18 september

  17 juni 2015

  Den 18 september presenteras en processutvärdering som Ramböll Management Consulting haft i uppdrag att genomföra av det arbete som skett i Västra Götalandsregionen, Malmö stad samt Regionförbundet Östsam i syfte att stärka social hållbarhet och minska......

 • Mamas Retro prisat som Europas bästa sociala företag

  09 juni 2015

  Den 5 juni blev secondhand-butiken Mamas Retro (finns på Tredje Långgatan och i Gårdsten i Göteborg) prisad som Europas bästa sociala företag. Priset, REVES Excellence Award 2015 (Europeiska nätverket för städer och regioner för social ekonomi), delade......

 • Idag kom beskedet om nationella kommissionen för jämlik hälsa

  04 juni 2015

  Vid en pressträff 5 juni presenterade  folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström direktiv och ordförande för kommissionen för jämlik hälsa. Kommissionen ska ledas av professor Olle Lundberg,  forskare inom området ojämlikhet i hälsa o......

 • Hälsa 2020 översatt till svenska

  13 april 2015

  Samtliga av WHOs 53 medlemsländer har ställt sig bakom Hälsa 2020, WHO:s övergripande policy för hälsa och välbefinnande i Europa. Nu finns den kortare versionen av policyramverket översatt till svenska. Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och......

 • Utbildning i social hållbarhet för kommuner

  03 mars 2015

  Folkhälsokommittén erbjuder, tillsammans med Högskolan Väst, kommunerna i Västra Götaland utbildning inom processinriktat arbete. Utbildningen fokuserar på verksamhetsutveckling med syfte att främja implementeringen av ”Samling för social hållbarhet –......

 • Fördjupad samverkan för jämlik hälsa med fem frivilligorganisationer

  04 december 2014

  Folkhälsokommittén tecknade vid dagens möte avsiktsförklaringar för social hållbarhet med Suicidprevention i Väst (SPIV), Forum SKILL, Kvinnocentrum Bergsjön, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) samt Motorförarnas helnykterhetsförb......

 • Filmer från konferensen 6 november 2014

  21 november 2014

  Se filmerna från konferensen 6 november Samling för social hållbarhet - trygga och goda uppväxtvillkor, från teori till praktik.

 • WHO-rapport om Västra Götalandsregionens arbete för jämlik hälsa

  31 oktober 2014

  Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare folkhälsokommitténs sekretariat, Jan Alexandersson (V), ordförande folkhälsokommittén, Erio Ziglio, chef för World Health Organization European Office for Investment for Health and Developement (numera......

 • VGR-seminarium om ojämlikhet i hälsa 20 november under Global week

  29 oktober 2014

  Den 17-21 november anordar Göteborgs universitet Global Week. Temat i år är "Global hälsa i världen, i Sverige, i Göteborg". Internationella experter deltar för att diskutera och debattera global hälsa ur olika perspektiv tillsammans med universitetets......

 • Vi vill ha dina synpunkter på förslag till mätsystem för ojämlikhet i hälsa

  10 oktober 2014

  Sedan mitten av september finns ett förslag till mätsystem för att mäta och följa ojämlikhet i hälsa framme i form av ett arbetsmaterial, tillsammans med en ”litteraturöversikt” av befintliga system och perspektiv på att mäta ojämlikhet i hälsa (se......

 • Nyhetsbrev Folkhälsa nr 5

  03 oktober 2014

  Idag 3 oktober skickade vi ut Nyhetsbrev Folkhälsa nr 5 där vi bland annat berättar om konferensen den 6 november "Samling för social hållbarhet" med fokus trygga och goda uppväxtvillkor, en forskningsstudie som folkhälsokommittén beviljat projektbidra......

 • Fullbokad konferens 6 november filmas

  03 oktober 2014

  För tredje året i rad bjuder folkhälsokommittén in till konferens den 6 november under rubriken "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa".

 • WHO-rapport om Västra Götalandsregionens arbete för jämlik hälsa

  30 september 2014

  Vid WHO-nätverket Regions for health Network's (RHN) årsmöte i Florens i Italien den 20-22 oktober lanserar Världshälsoorganisationens Europakontor rapporten "Tackling health inequities; from concepts to practice. The experience of Västra Götaland".......

 • FHK-ledare i bilaga Folkhälsa i Göteborgs-Posten 29 september

  29 september 2014

  Idag, 29 september, distribuerades en bilaga på temat Folkhälsa med Göteborgs-Posten. I denna tidning är det folkhälsokommitténs ordförande, Jan Alexandersson (V) som står för ledaren. Fokus i ledaren är Västra Götalndsregionens arbete för social......

 • FHK deltar i Open Days i Bryssel med "best practise"

  22 september 2014

  Under Open days i Bryssel (regionernas vecka i Bryssel) kommer folkhälsokommittén (FHK) och dess sekretariat att medverka med två event under rubriken "HBTQ för ett inkluderande Europa - sätt jämlik hälsa på dagordningen" - en ”nätverks-cocktail”......

 • Konferens 6/11: Social hållbarhet - trygga och goda uppväxtvillkor

  18 september 2014

  För tredje året i rad bjuder folkhälsokommittén in till konferens den 6 november under rubriken "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa". Denna gång är temat trygga och goda uppväxtvillkor för jämlik hälsa - från teori till praktik.......

 • Socialmedicinsk tidskrift: VGRs sociala investeringsmedel

  08 september 2014

  I senaste numret av socialmedicinsk tidskrift, som utkom 5 september, är temat sociala investeringar. Artikeln "Västra Götalandsregionens arbete med sociala investeringar" är skriven av Maria Gäbel, utvecklingsledare och Göran Henriksson, samhällsmedic......

 • FHKS medverkar vid Nordiska folkhälsokonferensen

  22 augusti 2014

  Nästa vecka, den 26 till 29 augusti är det dags för den 11:e Nordiska folkhälsokonferensen som hålls vart 3:e år. Värd 2014 är Norge och platsen för konferensen är Trondheim där närmare 700 personer från Sverige och våra grannländer förväntas komma för......

 • Tidaholms och VGRs satsning på samverkan barn 0-5 år för jämlik hälsa

  21 augusti 2014

  Tidaholms kommun vill säkerställa lika förutsättningar för en jämlik hälsa för alla barn, 0-5 år. Tidigare i år beviljade Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté Tidaholms kommun 375.000 kronor i projektmedel för detta arbete, som ligger i linje me......

 • FHK i Almedalen om att minska skillnader i hälsa

  02 juli 2014

  Folkhälsokommittén deltog i frukostseminariet "Minskad ojämlikhet i hälsa - från ord till handling" den 1 juli i Almedalen.

 • Mätsystem för ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland för synpunkter

  19 juni 2014

  Regionfullmäktige gav i sin budget 2014 folkhälsokommittén i uppdrag att ta fram ett mätsystem för att följa ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland. Nu finns ett första förslag framme till ett sådant mätsystem, framtaget av en arbetsgrupp vid......

 • Program Almedalen 1 juli

  18 juni 2014

  Folkhälsokommittén och dess sekretariat deltar i år i Almedalsveckan tillsammans med Östgötakommissionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Malmökommissionen och Folkhälsomyndigheten.

 • Folkhälsokommittén beslutade om metoder för medborgardeltagande

  12 juni 2014

  Vid sitt möte den 12 juni beslutade folkhälsokommittén att bevilja 154.859 kr till Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Fil. dr. Gunilla Priebe för att i samarbete med Angereds Närsjukhus göra en kunskapsöv......

 • Kartläggningsstudie visar socioekonomisk snedfördelning

  12 juni 2014

  Vid folkhälsokommitténs möte presenterade Susann Regber , doktor i medicinsk vetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och anställd på Högskolan i Skövde, resultatet av den kartläggningsstudie som hon gjort och som folkhälsokommittén......

 • Arbetsgrupp blir nätverk för social hållbarhet och jämlik hälsa

  04 juni 2014

  Onsdagen den 28 maj samlades återigen arbetsgruppen för ”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”. Syftet med mötet var att identifiera områden att arbeta gemensamt med, fördjupat och i olika konstellationer samt......

 • Folkhälsokommittén deltar i Almedalsveckan

  19 maj 2014

  Folkhälsokommittén och dess sekretariat deltar i år i Almedalsveckan tillsammans med Östgötakommissionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Malmökommissionen och Folkhälsomyndigheten.

 • Implementering - sista temat i seminarieserien Crossing Borders

  14 maj 2014

  Den 21 maj hålls och webbsänds det femte och sista seminariet i serien Crossing Borders om jämlik hälsa. Temat denna gång är implementering, rubriken är "En kommission, men sedan då? och representanter från Malmökommissionen föreläser. Arrangörer är so......

 • Folkhälsokommittén finansierar specialutgåva av tidningen Bamse som stöd i samtal om barns hälsa

  13 maj 2014

  Idén att använda tidningen Bamse som ett hjälpmedel i samtal om barnets hälsa kommer från Dals-Ed och folkhälsoplanerare Linda Andersson och enhetschef förskolan Neima Melin.

 • Folkhälsokommittén värd för nationella familjecentralskonferensen 2015

  13 maj 2014

    Idag och imorgon (13-14 maj) arrangerar Föreningen för Familjecentralers Främjande tillsammans med Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtland och Östersunds kommun sin årliga nationella familjecentralskonferens. Temat för konferensen är......

 • Filmen "Regnbågens sång" visas under West Pride

  12 maj 2014

  Missade du filmen "Regnbågens sång" under Göteborgs filmfestival? Då har du chansen att se den nu under "West Pride" HBTQ-Festivalen Göteborg, 28 maj till 1 juni.  I filmen, som är finansierad bland annat av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté,......

 • Dialogkonferens 15 maj om samverkan för att skapa förutsättningar för jämlik hälsa

  07 maj 2014

  Den 24 september 2013 antog regionfullmäktige ”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”. Som en del i samarbetet för att implementera åtgärdspaketet anordnar folkhälsokommittén dialogmöte på tre orter - Göteborg,......

 • Forskningsprojekt kring hälsoekonomisk beräkningsmodell

  25 april 2014

  Folkhälsokommitténs sekretariat deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Skandias stiftelse Idéer för Livet och Uppsala universitet där en hälsoekonomisk beräkningsmodell, dataapplikationer och en manual ska tas fram för beräkning av insatser för......

 • Avsiktsförklaring med idrottsförbunden för jämlik hälsa

  24 april 2014

  Jan Alexandersson (V) ordförande folkhälsokommittén och Valéria Kant (KD), vice ordförande folkhälsokommittén undertecknar första avsiktsförklaringen om samarbete kring åtgärder för jämlik hälsa och social hållbarhet i Västra Götaland med idrottsförbun......

 • Medlemskap i EuroHealthNet godkänt

  01 april 2014

  Vid mötet 21 mars beslutade folkhälsokommittén att ansöka om medlemskap i EuroHealthNet. Idag 1 april godkändes ansökan och folkhälsokommittén är nu medlem i EuroHelthNet som omfattar 27 av EUs medlemsländer .  EuroHealthNet: är en europeisk......

 • Grundprinciper för avsiktsförklaringar

  30 mars 2014

  Vid sitt möte den 21 mars antog folkhälsokommittén grundprinciper för tecknande av avsiktsförklaringar. I "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland" är avsiktsförklaringar ett exempel på verktyg för en formell struktu......

 • Europeisk samverkan för jämlik hälsa genom EuroHealthNet och EUREGHA

  28 mars 2014

  Vid mötet 21 mars beslutade folkhälsokommittén att ansöka om medlemskap i EuroHealthNet som idag är den ledande aktören för det europeiska arbetet för jämlik hälsa. - Nätverket omfattar 27 av EUs medlemsländer och är därför en bra arena för att utveckl......

 • SROI-metoden synliggör sociala effekter

  27 mars 2014

  Maria Gäbel, folkhälsokommitténs sekretariat (FHKS), Johanna Friberg, Forum Skill och Anne Svensson, FHKS vid seminariet "Social Return On Investment - att mäta sociala värden" den 27 mars på Världskulturmuseet i Göteborg.  "Att mäta sociala värden" är......

 • Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

  27 mars 2014

  Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté har ett samarbete och avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring sociala investeringar. Detta har bland annat resulterat i en guide för att beskriva hur ett socialt investeringsprojekt bör......

 • Rekommendationer från studie om projektet "Kultur för äldre"

  27 mars 2014

  Folkhälsokommittén beviljade i mars 2013 Högskolan Väst, institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, projektmedel för en delstudie i ett pågående forskningsprojekt i Vänersborgs kommun - "Kultur för äldre". Målet med projektet var att stärka äldres......

 • Sociala investeringar - temat i seminariet 9 april i Crossing Boarders

  26 mars 2014

  Den 9 april hålls och webbsänds fjärde seminariet i serien Crossing Borders om jämlik hälsa. Temat denna gång är sociala investeringar. Arrangörer är som tidigare Malmö Högskola, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Högskolan Väst och Nationella Health......

 • Ungas livsvillkor och hälsa i bilaga till GP

  26 mars 2014

  Idag 26 mars finns en artikel om att Västra Götalandsregionen bjuder in elever i årskurs sju i Västra Götaland till en studie om livsvillkor och hälsa, i en bilaga "Vår Nya Forskning" som går ut med Göteborgs-Posten . Artikeln handlar om att Västra......

 • Göran Henriksson disputerade 28 februari

  28 februari 2014

  Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare vid folkhälsokommitténs sekretariat, disputerade den 28 februari på Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap. Görans avhandling, "Income distribution and health: the role of individual an......

 • Forte Talks 2014, "Håller Sverige ihop?"

  22 januari 2014

  Den 25-26 mars 2014 anordnar FORTE (Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd) Forte talks 2014 med rubriken "Håller Sverige ihop"?. Framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv och välfärd, däribland......

 • Svar på debattartikel i Läkartidningen

  27 december 2013

  Ojämlikhet i hälsa innebär en "onödig" förlust, inte bara i form av mänskligt lidande utan också i kronor och ören för både samhället och individen. Att göra kostnadsberäkningar bidrar till att lyfta in frågan i den politiska debatten, skriver Göran......

 • Internationellt politisk nätverk kring jämlik hälsa

  27 november 2013

  Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare, folkhälsochef Elisabeth Rahmberg och folkhälsokommitténs ordförande Jan Alexandersson deltog i en konferensen i Cardiff i Wales om samarbete kring implementering och utvärdering av insatser för att minska......

 • Många vill diskutera hur hälsan blir jämlik

  21 november 2013

  Intresset för arbetet med den jämlika hälsan är stort. Representanter från folkhälsokommittén, med sekretariat, har blivit inbjudna att berätta vid ett flertal tillfällen under hösten. Och det är själva arbetsprocessen man är intresserad av.

 • Ojämlikt arbetsdeltagande bland unga

  19 november 2013

  Att ha ett arbete och en god arbetsmiljö främjar hälsa och motsatt gäller att arbetslöshet bidrar till en sämre hälsa. Förutom sambandet mellan arbete och en individs och befolknings hälsa visar forskning att andra strukturella samhällsfaktorer som t......

 • Dokumentation från konferensen 6 nov 2013

  12 november 2013

  Den 6 november samlades omkring 220 personer på Elite Park Aveny Hotell i Göteborg för att lyssna och samtala kring ämnet ungdomsarbetslöshet.

 • Västra Götalandsregionens arbete för jämlik hälsa i GP-bilaga

  30 september 2013

  Söndagen den 29 september skickades en bilaga med temat FOLKHÄLSA ut tillsammans med Göteborgs-Posten. I bilagan presenteras Västra Götalandsregionens arbete för jämlik hälsa och "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra......

 • Först i landet med politiskt beslut om åtgärder för jämlik hälsa

  24 september 2013

  Vid mötet den 24 september beslutade regionfullmäktige att anta dokumentet "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland", att uppdra åt folkhälsokommittén att följa upp och återrapportera genomförandet av de åtgärder som......

 • Konferens 6 november om ungdomsarbetslöshet

  06 september 2013

  Den 6 november bjuder folkhälsokommittén in till en inspirationskonferens om arbetsdeltagande med fokus på ungdomsarbetslöshet i Västra Götaland. Om orsaker och konsekvenser vet vi en hel del men för att hitta fler och nya lösningar krävs samtal,......

 • Åtgärdspaket för jämlik hälsa - inslag i P1 Studio Ett 1 augusti

  01 augusti 2013

  I Sveriges Radio P1, Studio Ett, intervjuas 1 augusti folkhälsokommitténs ordförande Jan Alexandersson (V) och folkhälsochef Elisabeth Rahmberg. Inslaget handlar om ökande skillnader i hälsa. Fokus är på Västra Götalandsregionens arbete för att möta......

 • Artikel i GP om skillnader i hälsa

  16 juli 2013

  "Det är inte acceptabelt att vi har sådana skillnader år 2013. Jag tycker att det är väldigt oroande". Så kommenterar folkhälsokommitténs ordförande, Jan Alexandersson (V), den stora variation som finns när det gäller ohälsotalen i de olika stadsdelarn......

 • Regionstyrelsebeslut om Samling för social hållbarhet

  18 juni 2013

  Vid sitt möte den 18 juni godkände regionstyrelsen enhälligt ärendet Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland (f d Handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland), se förslag till beslut nedan. De ändringar som gjor......

 • Handlingsplan för jämlik hälsa presenterades i Bryssel

  23 maj 2013

  Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel höll den 15 maj frukostmöte på temat jämlik hälsa tillsammans med Assembly of European Regions (AER).

 • Handlingsplanen för jämlik hälsa återremitterad för politisk beredning

  24 april 2013

  Vid mötet den 23 april beslutade regionstyrelsen att återremittera fullmäktigeärendet "Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland" för politisk beredning. I den politiska beredningen, som ska ledas av Jan-Åke Simonsson (S), ingår förutom......

 • Handlingsplanen på remiss – så svarade kommunerna

  23 april 2013

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte den 22 januari att handlingsplanen för jämlik hälsa skulle skickas på remiss till regionens kommuner.

 • Malmös väg mot en hållbar framtid - nu är den utstakad

  11 mars 2013

  Mellan två stadsdelar skiljer det 5,5 år för män och 4,5 år för kvinnor i medellivslängd.

 • 23 oktober sista anmälningsdag till konferensen 6 november

  25 september 2012

  Välkommen till konferens på Svenska Mässan i Göteborg den 6 november 2012 då förslaget till handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland presenteras. Konferensen riktar sig i första hand till förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna i Västr......

 • Konferensen ”Samling för social hållbarhet” – en nyhet även i Europa

  04 september 2012

  Västra Götalandsregionen deltar, via enheten för folkhälsofrågor, i Regions Tackling Health Inequalities (ReTHI) - ett EU-program för sysselsättning och social solidariet - Progress (2007-2013) med fokus på insatser som minskar ojämlikhet i hälsa i EU......

 • Webbsändning Almedalen Social hållbarhet kräver jämlik hälsa

  03 juli 2012

  Idag höll Västra Götalandsregionen seminariet Social hållbarhet kräver jämlik hälsa i Almedalen kl 8.30-10.00. Se seminariet här på webben (på grund av lågt ljud rekommenderas högtalare alternativt hörlurar). De bilder som visades finns att ladda ner i......

 • Forskarnätverk bildas kring handlingsplan för jämlik hälsa

  12 juni 2012

  I regionfullmäktigeuppdraget att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland är det väsentligt att de åtgärder som föreslås när uppdraget rapporteras vid årsskiftet har vetenskapligt stöd. Därför bjuder kommittén för folkhälsofrågo......

 • Stort engagemang i dialogmötena 30 maj

  04 juni 2012

  Drygt 250 personer samlades den 30 maj i Göteborg, Uddevalla, Borås och Skövde för dialogmöte kring föreslagna situationer och åtgärder inom uppdraget ”Samling för social hållbarhet – handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland”. Arrangörer......

 • Kommunforskning i Västsverige utvärderar arbetet med en handlingsplan för jämlik hälsa

  23 maj 2012

  Arbetet med handlingsplanen för jämlik hälsa i Västra Götaland kommer att utvärderas av docent Gustaf Kastberg vid Kommunforskning i Västsverige (KFi). Utvärderingen kommer att vara en processutvärdering där arbetet med handlingsplanen systematiskt föl......

 • Sista anmälningsdag 22 maj till dialogmöte 30 maj

  16 maj 2012

  Nu har vi kommit en bit på väg. Var med och tyck till om innehållet i utkastet till handlingsplanen för jämlik hälsa i hela Västra Götaland. Du är välkommen den 30 maj då vi träffas på fyra orter i Västra Götaland för dialog om föreslagna situationer o......

 • Seminarium i Almedalen om "Samling för social hållbarhet - handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland"

  09 maj 2012

  Ett av Västra Götalandsregionens seminarier under Almedalsveckan 2012 är " Social hållbarhet kräver jämlik hälsa", som kommittén för folkhälsofrågor arrangerar tisdagen 3 juli. Seminariet är ett led i arbetet med regionfullmäktigeuppdraget Samling för......

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m