Processutvärdering klar av arbeten för social hållbarhet

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten har Ramböll Management Consulting AB genomfört en processutvärdering av tre förändringsarbeten som syftar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnader i hälsa på lokal och regional nivå: Västra Götalandsregionens Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland, Malmö Stads kommission för ett socialt hållbart Malmö och Regionförbundet Östsams kommission för folkhälsa. Utvärderingen presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 18 september.

Syftet med utvärderingen var att analysera de tre processerna för att utveckla kunskap om vad som skapat goda förutsättningar och vad som varit utmaningar i arbetet. Resultatet av utvärderingen kommer att användas inom ramen för samarbetet i Mötesplats Social hållbarhet (se länk i högerspalten), som ett bidrag till det nordiska samarbetsprojektet "Social ojämlikkhet i hälsa i Norden - från kunskap till implementering av insatser" samt som inspiration till andra regionala och lokala aktörer som ska påbörja liknande arbeten.

Utgångspunkten för utvärderingen har varit professor Lennart Svenssons modell för förutsättningar för hållbart förändringsarbete, som består av komponenterna krävande finansiärer, aktivt ägarskap, professionell styrning, kompetent ledning, engagerade deltagare och brukare med inflytande.

Utifrån utvärderingens slutsatser pekar Ramböll på några saker som kan vara av värde då liknande arbete ska planeras och genomföras:

 

  • Involvera och förankra hos rätt aktörer
  • Tydliggör syfte och mål med kommissionen för beställare, utförare och mottagare
  • Initiera kommissionen på beslutande nivå
  • Fokusera på insatser och åtgärder som ägarna har rådighet över
  • Underlätta prioriteringsprocessen

 

Om du vill ha fördjupad information om slutsatser och rekommendationer och ta del av rapporten som helhet, klicka på länken i högerspalten så kommer du till Mötesplats Social Hållbarhet där rapporten finns att läsa/ladda ner. 

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m