Rapporter, dokumentation, media


Dokumentet Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland

Fullständigt dokument
Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa

Översikt - situationer och åtgärder

In English
Together towards Social Sustainability - Actions for health equity in Västra Götaland

Overview in English


Rapporter

Förslag till mätsystem för att följa ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland, version 1.0, december 2014, folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen

Tackling health inequities: from concepts to practice. The experience of Västra Götaland, juli 2014, folkhälsokommitténs sekretariat Västra Götalandsregionen, Regions for Health Network WHO

Från idé till handling - en studie av framtagande och användande av en åtgärdsplan för mer jämlik folkhälsa, Kfi-rapport nr 131, Gustav Kastberg, 2014

Organisering i nätverk - en studie av de organisatoriska processerna kring framtagandet av en handlingsplan för en mer jämlik folkhälsa i Västra Götaland, Gustaf Kastberg, Kfi, 2013

Rapport: Kostnader för ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland - en beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället, januari 2011


Dokumentation och material från konferenser

Här publiceras material från konferenser och workshops i uppdraget Samling för social hållbarhet - handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland. Dokumentationerna presenteras kronologiskt med senaste överst.

Dokumentation från konferensen 6 november 2014 i Göteborg, Samling för social hållbarhet - trygga och goda uppväxtvillkor, från teori till praktik.

Dokumentation från inspirationskonferensen 6 november 2013 i Göteborg, Samling för social hållbarhet - arbetsdeltagande för jämlik hälsa hela Västra Götaland med fokus på ungdomsarbetslöshet. Orsaker, konsekvenser, lösningar.

Dokumentation från avstämningskonferensen 6 november 2012 i Göteborg, Samling för social hållbarhet - handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland.

Almedalen 2012: Social hållbarhet kräver jämlik hälsa. Samling för social hållbarhet fanns med i Almedalen 2012 med seminariet "Social hållbarhet kräver jämlik hälsa" som en del i den Västsvenska arenan, se webbsändningen från seminariet.

Dokumentation från förankringskonferens 3 februari 2012 i Göteborg, Samling för social hållbarhet - handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland.

Matris för indelning av åtgärder för att minska skillnader i hälsa, baserad på utmaningarna i Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m