Fler svenska initiativ för social hållbarhet och jämlik hälsa


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folkhälsomyndigheten: Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa 

Jämlik hälsa och välfärd är en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och landsting, SKL-arbetet har tydligt fokus på mångfalds- och socioekonomiska aspekter. Kunskap, metoder och strategier ska utvecklas, som uppmärksammar ojämlikheter och stärker medlemmarnas möjligheter att åstadkomma konkreta förändringar. Som en del i arbetet för jämlik hälsa och välfärd bjöd SKL 2011 in kommuner, landsting och regioner, som beslutat arbeta i linje med den så kallade Marmotrapporten "Closing the gap in a generation", till Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Tillsammans har deltagarna arbetat med att beskriva vad som krävs på lokal, regional och nationell nivå för att minska skillnaderna i hälsa hos befolkningen. .

Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa (Jämlik hälsa och välfärd), Sveriges Kommuner och Landsting
 

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen.

Mötesplats social hållbarhet

 
Malmö Stad: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmökommissionens uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Kommissionen var politiskt oberoende och leddes av Sven-Olof Isacsson från Malmö, professor emeritus i socialmedicin. De fjorton kommissionärerna var forskare från olika delar av landet samt personer med unik kompetens om Malmö.   

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, Malmö Stad

  


Regionförbundet Östsam: Östgötakommissionen för jämlik hälsa 

På uppdrag av det tidigare Regionförbundet Östsam har en kommission för folkhälsa (Östgötakommissionen) arbetat under 2013–2014.Östgötakommissionens slutrapport beskriver resultatet av analyser samt rekommendationer till insatser. I kommissionens analys av orsaker till identifierade skillnader i hälsa har fokus varit på ”orsakernas orsaker”, dvs. strukturella faktorer i samhället som påverkar människors hälsa.

Östgötakommissionen för jämlik hälsa  


Göteborgs Stad, socialhallbarhet.se

Rapport: ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” 

Den 27 januari 2015 presenterade Göteborgs Stad rapporten "Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg". Den innehåller fördjupad statistik och framför allt förslag och exempel på vad som visat sig fungera för att minska klyftorna.

Hela staden socialt hållbar (Göteborg)

Plattformen socialhallbarhet.se 

Socialhallbarhet.se är en plattform för samtal, fördjupning och stödmodeller i arbetet för social hållbarhet. Webbsidan är initierat av S2020, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad. På socialhallbarhet.se kan medlemmar registrera sig och ange sin bakgrund och kompetens, precis som på Facebook och Linkedin, och baserat på det hitta andra medlemmar i nätverket. Det går också att gå med i eller starta egna grupper och diskussioner. Utöver nätverksdelen finns stödmodeller som är användbara för alla som arbetar med social hållbarhet, även i andra städer. För de delarna av sidan behövs inget medlemskap. Stödmodellerna handlar om Stadsutveckling, Social utveckling och Medinflytande.

socialhallbarhet.se


 

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m