Jämlik hälsa nationellt och internationellt

Här finns samlat nationella och internationella rapporter och underlag som handlar om eller berör jämlik hälsa och som ligger till grund för Västra Götalandsregionens arbete med att ta fram åtgärder för jämlik hälsa i hela Västra Götaland.


Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation Closing the gap in a generation), Världshälsoorganisationen (WHO), 2008, länk till Folkhälsomyndighetens webbplats
Svensk översättning av sammanfattningen av Marmot-kommissionens rapport "Closing the gap in a generation".


UCL Insitute of Health Equity - Reducing Health Inequities Through Action on the Social Determinants of Health, London
Bildat i november 2011 för arbete med resultatet av Marmot-kommissionens rapport "Closing the gap in a generation".

 Sir Michael Marmots blogg för UCL Institute of Health Equity
Marmot är epidemiolog och folkhälsoforskare samt ordförande i WHOs oberoende kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer. 


Fair Society, Healthy Lives (England), the Marmot Review Team, länk till webbplats för Fair Society, Healthy Lives, UCL
Oberoende genomgång av ojämlikhet i hälsa i England under ledning av Sir Michael Marmot, 2010. 

Fair Society, Healthy Lives (England) översatt till svenska på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Malmö Stads kommission för ett socialt hållbart Malmö (Nytt fönster 1,71 Mb)


European portal for action on Health inequalities, EuroHealthNet 
Webbplatsen lanserades i november 2011 och ska vara en källa till information om ojämlikhet i hälsa på EU-, nationell och regional nivå, om bestämningsfaktorer för hälsa och och om hälsa i alla policyer. Den ska tillhandahålla praktisk och användbar information och ge möjlighet att marknadsföra olika insatser för att minska ojämlikhet i hälsa.


Ulighed i Sundhed - årsager og indsatser (Danmark), länk till Sundhedsstyrelsens webbplats
Danska Sundhedsstyrelsens och Folkhälsovetenskapliga institutionen vid Köpenhamns universitets  rekommendationer om insatser för att minska skillnader i hälsa, 2011


Norges folkhälsolag
Innehåller bland annat lagrum för att motverka ojämlikhet i hälsa. I lagen fastställs statens, fylkeskommunens och kommunens ansvar för befolkningens hälsotillstånd, hur de olika huvudmännen ska samverka och hur utvecklingen ska följas upp.

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (Norge), Det kongelige helse- og omsorgsdepartement, St.meld. nr. 20 2006-2007 (Nytt fönster 2,47 Mb)


Social Determinants of Health: The Canadian Facts (Canada), länk till webbplats för Social Determinants of Health: The Canadian Facts
Juha Mikkone och Dennis Raphael, Toronto: York University School of Health Policy and Management, om sociala bestämningsfaktorer för ojämlikhet i hälsa i Canada baserat på "Closing the gap in a generation", 2010.


 

 

 

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m