Nätverk för social hållbarhet och jämlik hälsa

Från och med våren 2014 övergick arbetsgruppen för "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa" till ett nätverk som avdelning folkhälsa samordnar.

Tanken är att gruppen ska utökas och omfatta fler aktörer i samhället som genom samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning ska verka för en mer jämlik hälsa i Västra Götaland.

Deltagare i nätverket

Jan Terneby, avdelning rättighet, Västra Götalandsregionen
Maria Johansson, avdelning regionutveckling Västra Götalandsregionen
Birgitta Adler, avdelning kultur Västra Götalandsregionen
Ellinor Tengelin, Kunskapscentrum för jämlik vård Västra Götalandsregionen
Åsa Nilsson, Arbetsförmedlingen
Åsa Lundquist, Göteborgs Stad
Kent Gammal, Arbetsförmedlingen
Pernilla Niia, Arbetsmiljöverket
Kenneth Hansson, Försäkringskassan
Pia Karlsson, Försäkringskassan
Ola Andersson, samordningsförbunden i Västra Götaland
Birgitta Guevara,  Länsstyrelsen
Ulrika Ankargren, Länsstyrelsen
Ulrika Helldén, Länsstyrelsen
Jan Linde, föreningslivet i Västra Götaland
Ylva Bryngelsson, Regional utveckling för folkhälsa
Therese Falk, Tidaholms kommun
Anna Lagerquist, Göteborg Stad
Sture Gustafsson, Västergötlands Idrottsförbund
Johan Gadd, Västsvenska Idrottsförbundet
Sara-Lena Bengtsdotter, LO
Mariann Björkemarken, LO

Avdelning folkhälsa:
Elisabeth Rahmberg
, folkhälsochef
Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare
Åse Enkvist, utvecklingsledare 

Samverkan för jämlik hälsa

Folkhälsokommittén har en samordnande och drivande roll i arbetet med ”Samling för social hållbarhet” men en ökad jämlikhet i hälsa förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer och att det finns en formell struktur för en sådan samverkan. I ”Samling för social hållbarhet” är en av åtgärdsförslagen ”att skapa en permanent tvärsektoriell arbetsgrupp för att samordna åtgärder för att öka jämlikhet hälsa”.

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m