Organisering

Processen för att ta fram "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland" har varit omfattande och inkluderat aktörer inom olika organisationer på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den politiska styrgruppen har sammanträtt kontinuerligt och angivit den politiska färdriktningenoch väglett arbetsgruppen genom att forma ramverk och innehåll. Arbetsgruppen har bestått av representanter för organisationer, myndigheter, kommuner m.fl (se organisationsskiss). Samtliga aktörer har deltagit i arbetet utifrån sina respektive organisationers uppdrag och processen har inneburit att förankringen i ”hemmaorganisationerna” har varit viktig för varje nytt steg framåt i arbetet.

Förankringsarbetet inleddes med en konferens vars syfte var att människor från olika verksamhetsfält tillsammans skulle ge förslag på centrala situationer och åtgärder som har potential att minska ojämlikheten i hälsa i Västra Götaland. De femhundra förslag som kom in, sammanställdes och bearbetades. Det resulterade i 44 åtgärder som presenteras i detta dokument.

Parallellt med processen i Västra Götaland har ett motsvarande arbete bedrivits på nationell nivå genom Sveriges kommuners och Landstings (SKL) nätverk”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa”. I det nätverket, där Västra Götalandsregionen varit en aktiv part, har ytterligare ett tjugotal regioner, landsting och kommuner deltagit.

Internationellt har Västra Götalandsregionen deltagit i två EU-finansierade projekt inriktade på jämlik hälsa, Equity Action och Regions Tackling Health Inequalities (ReTHI).

Organisationsskiss över Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland

Organisationsskiss av arbetsgruppen för Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland. Klicka på bilden för att se den i större format. 

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m