Suicidprevention

Folkhälsokommittén arbetar med befolkningsinriktad suicidprevention som avser att genomföra generella åtgärder för att höja förståelsen för, kunskapen om och kompetensen inom suicidprevention.

Det innebär även att bygga strukturer för ett långsiktigt och hållbart suicidpreventivt arbete på såväl politisk som tjänstemannanivå eller inom andra organisationer eller verksamheter. Att försöka förhindra möjligheter att begå suicid, exempelvis att se till att det finns skydd på broar eller att snabbare och bättre samordna akuta insatser när någon riskerar att ta sitt liv, räknas också som befolkningsinriktad suicidprevention. 

Uppdrag 2015

Folkhälsokommittén har gett ett suicidpreventivt uppdrag till avdelning folkhälsa med start 2015. Det handlar om att sprida EU-projektet Euregenas resultat och material med betoning på generella riktlinjer för suicidprevention, verktyg för skolor, arbetsplatser och media samt e-bibliotek med litteratur och lärande exempel. Syftet med uppdraget är att sprida kunskap samt uppmuntra och skapa förutsättningar för olika aktörer att använda och utveckla materialet.

I detta uppdrag samarbetar vi med Suicidprevention i Väst SPiV (se länk i högerspalten för mer info om SPiV)

Den 29-30 september 2015 deltar vi i den 10:e nationella suicidpreventiva konferensen i Örebro. Syftet är att sprida EU-projektets EUREGENAS material och att knyta kontakter för framtida arbete. Detta sker genom en bemannad utställningsmonter, deltagande på föreläsningar samt via nätverkande.

Europeiskt samarbete

Avdelning folkhälsa deltog i Euregenas - European Regions Enforcing Actions Against Suicide - 2012-2014 tillsammans med 15 parter från 10 regioner i Europa.

Läs mer om projektet: 

Västra Götalandregionens samarbete med Euregenas

Euregenas webbsida (öppnas i nytt fönster)  - här finns material att ladda ner på ett flertal olika språk. 

uiqt|wBtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{mz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m