Utmaningar för folkhälsoarbetet

Folkhälsopolitisk policy, jämlika och jämställda livsvillkorFolkhälsopolitisk policy, trygga och goda uppväxtvillkorFolkhälsopolitisk policy, livslångt lärandeFolkhälsopolitisk policy, ökat arbetsdeltagandeFolkhälsopolitisk policy, åldrande med livskvalitetFolkhälsopolitisk policy, goda levnadsvanor

Foton: Frank Palm

I Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland finns utmaningarna för folkhälsoarbetet i Västra Götaland beskrivna.

Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer, den har en hälsofrämjande inriktning och den ska vara en gemensam plattform för folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Den är ett av Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument. 

Utmaningarna är att skapa förutsättningar för:

Jämlika och jämställda livsvillkor

Trygga och goda uppväxtvillkor

Livslångt lärande

Ökat arbetsdeltagande

Åldrande med livskvalitet

Goda levnadsvanor

Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland

En tillämpning av Folkhälsopolitisk policy är arbetet i "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland" där situationer som är avgörande viktiga för en mer jämlik hälsa har identifierats.

Situationerna är grupperade under de tre utmaningarna som har ett livscykelperspektiv: Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökat arbetsdeltagande och Åldrande med livskvalitet. I dessa tre är de två utmaningarna Livslångt lärande och Goda levnadsvanor integerade, eftersom de sträcker sig över hela livscykeln.

Till varje situation finns förslag på åtgärder som bedöms påverka respektive situation i gynnsam riktning.

"Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland" 

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m