Jämlika och jämställda livsvillkor

Foto: Frank Palm. Folkhälsopolitisk policy, jämlika och jämställda livsvillkor 

Foto: Frank Palm

Kontaktpersoner

Åse Enkvist
 , tel 0521-27 53 22, 0708-37 85 97

Att skapa förutsättningar för Jämlika och jämställda livsvillkor

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR GOD HÄLSA skiljer sig åt mellan olika delar av Västra Götaland. Hälsan är ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar. Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social integration, har betydelse för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara delaktig och kunna påverka främjar integrering och motverkar diskriminering som leder till utanförskap. Tillgång till sociala nätverk och mötesplatser skapar möjligheter till delaktighet, engagemang och handlingskraft. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet.

uiqt|wBi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{mi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m