Fler svenska initiativ för social hållbarhet och jämlik hälsa


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa 

Jämlik hälsa och välfärd är en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och landsting, SKL-arbetet har tydligt fokus på mångfalds- och socioekonomiska aspekter. Kunskap, metoder och strategier ska utvecklas, som uppmärksammar ojämlikheter och stärker medlemmarnas möjligheter att åstadkomma konkreta förändringar. Som en del i arbetet för jämlik hälsa och välfärd bjöd SKL 2011 in kommuner, landsting och regioner, som beslutat arbeta i linje med den så kallade Marmotrapporten "Closing the gap in a generation", till Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Tillsammans har deltagarna arbetat med att beskriva vad som krävs på lokal, regional och nationell nivå för att minska skillnaderna i hälsa hos befolkningen. .

Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa (Jämlik hälsa och välfärd), Sveriges Kommuner och Landsting

 
Malmö Stad: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmökommissionens uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Kommissionen var politiskt oberoende och leddes av Sven-Olof Isacsson från Malmö, professor emeritus i socialmedicin. De fjorton kommissionärerna var forskare från olika delar av landet samt personer med unik kompetens om Malmö.   

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, Malmö Stad

  


Regionförbundet Östsam: Östgötakommissionen för folkhälsa 

Den 14 september beslutade Regionförbundet Östsams styrelse att inrätta en Östgötakommission för folkhälsa. Kommissionens uppdrag utgår från Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011-2012.

Östgötakommissionen för folkhälsa  


Göteborgs Stad, socialhallbarhet.se

Socialhallbarhet.se är en plattform för samtal, fördjupning och stödmodeller i arbetet för social hållbarhet. Webbsidan är initierat av S2020, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad. På socialhallbarhet.se kan medlemmar registrera sig och ange sin bakgrund och kompetens, precis som på Facebook och Linkedin, och baserat på det hitta andra medlemmar i nätverket. Det går också att gå med i eller starta egna grupper och diskussioner. Utöver nätverksdelen finns stödmodeller som är användbara för alla som arbetar med social hållbarhet, även i andra städer. För de delarna av sidan behövs inget medlemskap. Stödmodellerna handlar om Stadsutveckling, Social utveckling och Medinflytande.

socialhallbarhet.se


Tillbaka till startsidan för Samling för social hållbarhet

uiqt|wB&ivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{mivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{m