Folkhälsopolitisk policy

Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland, framsidaDen 6 februari 2009 antog folkhälsokommittén förslaget till ny folkhälsopolitisk policy för Västra Götalandsregionen och den 31 mars 2009 antogs den av regionfullmäktige som ett av Västra Götalandsregionens styrdokument. 

Policyn har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, den ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer. Den är formulerad kring utmaningar för folkhälsan i Västra Götaland, har ett hälsofrämjande perspektiv och tar upp strukturella förutsättningar för folkhälsa. Policyn ska kunna vara en gemensam plattform för det samlade folkhälsoarbetet i Västra Götaland; inte bara för Västra Götalandsregionens verksamheter utan även för kommuner och stadsdelar, statliga myndigheter och frivilligorganisationer. Med policyn som grund kan folkhälsoaktörer utforma egna mål och handlingsplaner utifrån sina olika förutsättningar.

Kontaktpersoner för respektive utmaning

 • Jämlika och jämställda livsvillkor
  Göran Henriksson, This is a mailto link, tel 010-441 20 18, 0709-94 85 43
  Åse Enkvist, This is a mailto link, tel 0521-27 53 22, 0708-37 85 97

 • Trygga och goda uppväxtvillkor
  Rutger Gram, This is a mailto link, tel 010-441 36 31, 0706-23 65 42
  Eva Mattsson-Elofson, This is a mailto link, tel 010-441 20 10, 0705-58 25 93

 •  Livslångt lärande
  Maria Gäbel, This is a mailto link, tel 010-441 20 14, 0709 - 17 06 55
  Anna Svensson, This is a mailto link, tel 010-441 20 19, 0706-86 23 59
 • Ökat arbetsdeltagande
  Lars Paulsson, This is a mailto link, tel 010-441 20 13, 0706-83 06 90
  Josefina Bodin, This is a mailto link, tel 010-441 20 12, 0702-48 01 18
 • Åldrande med livskvalitet
  Anne Svensson, This is a mailto link, tel 010-441 36 32, 0733-64 86 12
  Agneta Eriksson, This is a mailto link, tel 0521-27 52 25, 0705-34 84 21
 • Goda levnadsvanor
  Annika Nilsson-Green, This is a mailto link, tel 010-441 20 15, 0708-93 17 17
  Marlene Nilsson, This is a mailto link, tel 0521-27 52 28, 0702-29 90 50
uiqt|wBowziv5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mowziv5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{mi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{mz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{mrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{mivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{m