Folkhälsopolitisk policy

Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland, framsidaDen 6 februari 2009 antog folkhälsokommittén förslaget till ny folkhälsopolitisk policy för Västra Götalandsregionen och den 31 mars 2009 antogs den av regionfullmäktige som ett av Västra Götalandsregionens styrdokument. 

Policyn har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, den ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer. Den är formulerad kring utmaningar för folkhälsan i Västra Götaland, har ett hälsofrämjande perspektiv och tar upp strukturella förutsättningar för folkhälsa. Policyn ska kunna vara en gemensam plattform för det samlade folkhälsoarbetet i Västra Götaland; inte bara för Västra Götalandsregionens verksamheter utan även för kommuner och stadsdelar, statliga myndigheter och frivilligorganisationer. Med policyn som grund kan folkhälsoaktörer utforma egna mål och handlingsplaner utifrån sina olika förutsättningar.

Kontaktpersoner för respektive utmaning

 • Jämlika och jämställda livsvillkor
  Göran Henriksson,  , tel 010-441 20 18, 0709-94 85 43
  Åse Enkvist,  , tel 0521-27 53 22, 0708-37 85 97

 • Trygga och goda uppväxtvillkor
  Rutger Gram,  , tel 010-441 36 31, 0706-23 65 42
  Eva Mattsson-Elofson,  , tel 010-441 20 10, 0705-58 25 93

 •  Livslångt lärande
  Maria Gäbel,  , tel 010-441 20 14, 0709 - 17 06 55
  Anna Svensson,  , tel 010-441 20 19, 0706-86 23 59
 • Ökat arbetsdeltagande
  Lars Paulsson,  , tel 010-441 20 13, 0706-83 06 90
  Josefina Bodin,  , tel 010-441 20 12, 0702-48 01 18
 • Åldrande med livskvalitet
  Anne Svensson,  , tel 010-441 36 32, 0733-64 86 12
  Agneta Eriksson,  , tel 0521-27 52 25, 0705-34 84 21
 • Goda levnadsvanor
  Annika Nilsson-Green,  , tel 010-441 20 15, 0708-93 17 17
  Marlene Nilsson,  , tel 0521-27 52 28, 0702-29 90 50
uiqt|wBowziv5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mowziv5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{mi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{mz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{mrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{mivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{m