Trygga och goda uppväxtvillkor

Foto: Frank Palm. Folkhälsopolitisk policy, trygga och goda uppväxtvillkor

Foto: Frank Palm

Kontaktpersoner

Eva Mattsson-Elofson
 , tel 010-441 20 10, 0705-58 25 93

Annika Nilsson-Green, 
 , tel 010-441 20 15, 0708-93 17 17

Maria Berhé, 
 , tel 070-082 45 82

Rutger Gram
 , tel 010-441 36 31, 0706-23 65 42

Att skapa förutsättningar för Trygga och goda uppväxtvillkor

I EN VERKLIGHET SOM STÄNDIGT FÖRÄNDRAS är barn och unga särskilt sårbara. Förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. I barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa. Flickors och pojkars olika uppväxtvillkor ska särskilt uppmärksammas. Familjens livssituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. Familjen ska ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. Barn och ungas deltagande och inflytande möjliggör utveckling för individen och för samhällets demokratiska processer. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och vuxenliv. Exempel på arenor är familjecentral, förskola, skola, ungdomsmottagning och fritids- och föreningsliv.

uiqt|wBm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{mz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m