Forskningen utvecklar vården

Rond NU-sjukvården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Curt Warås

Resultaten från den forskning som pågår idag formar framtidens sjukvård. Även i ett kortare perspektiv bidrar kunskap från forskning och utvecklingsarbeten till nya eller förbättrade metoder för att diagnostisera och behandla sjukdomar och till att ta fram nya läkemedel.

Innan nya metoder och läkemedel lanseras i sjukvården måste man kunna visa på deras nytta, man säger att vården ska vara evidensbaserad. Kliniska läkemedelsprövningar kan också visa att redan befintliga läkemedel kan användas vid fler än ett sjukdomstillstånd.

Västra Götalandsregionens HTA-centrum genomför systematisk granskning av vetenskaplig dokumentation för att belysa kunskapsläget för behandlingsmetoder eller teknologier och värderar sedan dessa utifrån olika aspekter bland annat etik och nytta för patienten.

När vetenskaplig evidens saknas kan strategiskt inriktade studier leda fram till bästa möjliga kliniska rekommendationer. I Västra Götalandsregionen pågår  för närvarande en satsning för att initiera och genomföra studier som är strategiskt viktiga för vården och som kan överbrygga kunskapsgap och erbjuda beslutsstöd i de fall vetenskaplig evidens saknas. Enskilda verksamheter och forskare har möjlighet att komma med förslag.

 Läs mer om satsningen på strategiska studier

I Västra Götalandsregionen arbetar vi utifrån en modell för ordnat införande av nya behandlingsmetoder och läkemedel för att uppnå bästa resultat för patienten.
 

 

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m