Forskningstradition

Foto: Veronica Svensson, Curt Warås, Sergio Joselovsky

Inom Sahlgrenska universitetssjukhuset finns lång erfarenhet av medicinsk forskning. På senare år har forskningen ökat i andra verksamheter i Västra Götalandsregionen och fler yrkesgrupper än tidigare är engagerade, till exempel dietister, sjukgymmnaster och tandhygienister.

En avgörande faktor för forskningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är och har varit samarbetet  med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin. Här har funnits och finns forskare som har fått såväl nationell som internationell uppskattning för sina resultat. Professor Arvid Carlsson tilldelades 2000 nobelpriset för sina upptäckter kring signalsubstansen dopamins betydelse för kontrollen av kroppens rörelser. Universitetssjukhuset spelar också en viktig roll för den medicinska forskningen på övriga sjukhus och i andra verksamheteter, till exempel i regionala forskningsprojekt  som involverar deltagare från olika arbetsplatser och orter.

På Odontologen drivs vetenskaplig forskning i världsklass, även denna framför allt i samarbete med Göteborgs Universitet. I folktandvården finns en särskild enhet, FoU-service odontologi,  som ska underlätta forskning och samordning mellan Folktandvården Västra Götaland, Institutionen för odontologi och näringsliv som till exempel industrin inom dentalområdet.

I andra verksamheter pågår forskning och utvecklingsarbete som startar genom lokala initiativ. I primärvården är forskningen inriktad mot att förebygga sjukdomar, förbättra och utveckla behandlingsmetoder och för att studera olika sjukdomars utbredning bland befolkningen.

 


 

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m