Institut och kompetenscentra

Life Science och näringslivsutveckling

I Västra Götaland finns organisationer som arbetar för att utveckla och stärka samarbete mellan forskare och företag inom området Life Science. Life Science är ett begrepp som innefattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi och teknik.

Gothia Forum för klinisk forskning

är en resurs för alla som arbetar med klinisk forskning i Västra Götalandsregionen och en plattform för att utveckla och underlätta forskningssamarbete med högskolor, universitet och forskningsindustri.

Läs mer på www.gothiaforum.com

Sahlgrenska Science Park 

erbjuder forskare och innovatörer hjälp att utvärdera idéer och att gå vidare och omvandla bra affärsidéer till företagande.

Läs mer på http://www.sahlgrenskasciencepark.se/

 
Kunskapscentra med inrikting mot sjukvård och omsorg

 

FoU Sjuhärad Välfärd

är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på bland annat äldre. funktionshindrade och människor med beteendeproblematik.

Läs mer på www.hb.se/fous/

FoU i Väst

ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund och arbetar för att stärka kunskapsutveckling inom välfärdsområdet (socialtjänst, hälso- och sjukvård, samt vård och omsorg om ädre och funktionshindrade) i Göteborgsregionen.

Läs mer på: www.fouivast.com/

http://www.fouivast.com/toppmenyn/dettajobbargrmed/grvalfard/omgrvalfard/fouivast.4.415b48a314276a8b9a79e0e.html

Skaraborgsinstitutet

stöder forskning och utveckling inom forskningsområden som har anknytning till hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete och kommunal vård och omsorg.

Läs mer på: www.skaraborg-institute.se/

 

 

 


 

 

 

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m