FoU-enheter

Västra Götalandsregionen har en decentraliserad organisation för att stödja forskning i hälso- och sjukvård.

På de större sjukhusen finns FoU-enheter eller motsvarande funktioner och för primärvården finns fyra lokala FoU-enheter som verkar inom sitt respektive geografiska område. I ett par områden omfattar verksamheten tandvård. Folktandvården har också en gemensam enhet.

Det finns även lokalt verksamma institut/kompetenscentra som Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd och samarbetar med. Där kan enskilda forskare ibland få vetenskaplig handledning och söka projektmedel.

Övergripande ledning och administration finns inom Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukkvård.

 

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m