Vem betalar forskningen?

Forskning i sjukvården finansieras av olika anslagsgivare. En betydande del är statliga och regionala medel i samverkan. Enskilda forskare kan också söka pengar från andra myndigheter, till exempel Vetenskapsrådet, EU eller stiftelser och fonder både i Sverige och utomlands. En del forskning, framför allt kliniska prövningar, finansieras av läkemedelsindustrin. Medel till forskningsprojekt söks i konkurrens med andra forskare.

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvuiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m