Anslag till forskning

ALF-medel - tillsammans med Göteborgs Universitet

Projektmedel till patientnära klinisk forskning som kan sökas av den som är docent och anställd inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin.

TUA-medel - tillsammans med Göteborgs Universitet

Projektmedel till klinisk forskning inom tandvård (Odontologi) som kan sökas av den som är docent .

Regionala FoU-medel till patientnära klinisk forskning

Projektmedel till regionala samarbetsprojekt i Västra Götalandsregionen. Medel kan sökas av anställda i regionorganisationen eller hos vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Anslag från lokala FoU-råden

De lokala FoU-råden ger olika slags ekonomisk stöd till medarbetare som inom sitt geografiska område. Utöver projektmedel ger råden bidrag till kursavgifter, språkgranskning, framställning av utställningsskärmar etc. På FoU-rådens hemsidor finns information om bidragen, ansökningstider och ansökningsformulär. I de olika geografiska områdena kan också finnas andra lokala anslag att söka för medarbetare i Västra Götalandsregionen.

Anslag till forskning och utvecklingsarbete med inriktning mot folkhälsa

Ekonomiska bidrag med syfte att utveckla folkhälsoarbetet och förbättra folkhälsan i Västra Götaland. Stödet vänders sig dels till regionala och dels till projekt som genomförs lokalt, men är av intresse för hela regionen.

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m