Fetmakirurgisk behandling 


Operationskriterier för fetmakirurgi från april 2010  framgår ur nedanstående skrivning:

Med utgångspunkt från de redovisade kunskapsunderlagen anser Program- och prioriteringsrådet att följande indikationer för obesitaskirurgi ska gälla i regionen:
BMI ≥ 40 kg/m2 alternativt BMI ≥ 35 - 40 kg/m2 i kombination med annan komplicerande sjukdom som diabetes typ 2. Indikationen vid diabetes typ 2 gäller vid svårigheter att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll.

För annan komplicerande sjukdom saknas för närvarande tillräcklig evidens, men tills vidare avses patienter med en eller flera av följande sjukdomar: Fetmarelaterad hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati), svår sömnapné, pseudotumor cerebri, venösa bensår och lungemboli.
 
Alla remisser för fetmakirurgisk behandling skickas till

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Obesitasmottagningen
Medicin Sahlgrenska, Gröna stråket 8
413 45 Göteborg.

Remissen ska innehålla de uppgifter som anges i remissmallen.

Remissmall för fetmabehandling

Via Obesitascentrum på SU och en board, bemannad av kunniga inom medicin och kirurgi, beslutas om fetmakirurgisk operation och ges tid för sådan behandling, som kan ske på något av regionens sjukhus i Göteborg, Skövde, Borås eller Trollhättan. Fetmakirurgiska operationer köps också in från externa levererantörer.

Preoperativ utredning och uppföljning enligt kvalitetsregistret SOReg sker på opererande sjukhus fram till 1 år efter operationen. Därefter sköts kontrollerna inom primärvården, via ett påminnelsesystem som är under uppbyggnad.

uiqt|wBui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m