Barnhälsovården

Ditt barns hälsobok

Ditt barns hälsobok, länk till barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän

Mat, aktivitet och viktutveckling

Andra språk

Arabiska

Engelska

Somaliska

Sorani

Spanska

Turkiska

Centrala barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen har tagit fram en film/DVD som kompletterar foldrarna ovan och som är tänkt att användas som underlag för samtal kring Förebilder, Mat och dryck, Aktivitet. Målgrupper är föräldrar och personal i förskolor, på barnavårdcentraler (BVC) och familjecentraler. Filmen och foldrarna har finansierats av enheten för folkhälsofrågor och hälso- och sjukvårdsavdelningen. DVDn och foldrarna har distribueras till alla BVC i Västra Götaland under oktober 2011 och finns för nedladdning/visning på nedan.

 

 

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m