Lätta tips

Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt. Materialet kan även användas då barnen har en fetma men då krävs en djupare kartläggning av familjens vanor och fler besök. Olika familjer har olika behov. En del vill klara förändringen på egen hand, andra önska lätta insatser och en del familjer vill ha mycket stöd i sitt förändringsarbete.

Materialet består av flera olika delar som används utifrån familjens behov. Det finns även handledning till dig som skall hålla i samtalet samt arbetsverktyg för familjen. Utifrån ett patientcentrerat perspektiv arbetar vi på basis av familjens struktur istället för att utgå från den färdiga struktur som tidigare fanns i Lätta Tips.

Materialet kan skrivas ut från denna sida eller beställas från Adress- och distributionscentrum: www.vgregion.se/adc.

Handledning till foldern Lätta Tips för personal

MI-handledning av Sofia Trygg Lycke till dig som håller i samtalet:

Barn

Ungdom

Handledning till Känslorutan för personal

Handledning till känslorutan

Foldern Lätta Tips

Foldern används som samtalsunderlag och ska inte finnas tillgänglig i väntrum.

Använd foldern tillsammans med ”Min dag” och ”MI-bubblor,” se nedan. Med hjälp av dessa diskuterar ni kring familjens dagsstruktur utifrån mat, rörelse och sömn eller annat som familjen önskar diskutera. Finns det önskemål om förändringar? Foldrarna är uppdaterade och har ett annat utseende än tidigare.

 Bild på foldrar Lätta tips

Barn - version som visas per sida

Barn - version som visas i uppslag

Ungdom - version som visas per sida

Ungdom - version som visas i uppslag

Arbetsblad Min dag

Hur ser en vanlig dag ut? Används i samtalet tillsammans med foldern Lätta Tips och MI-bubblorna:

Barn

Ungdom

Samtalsstöd Meny/Agenda

MI-Bubblor baserade på innehållet i Lätta Tips

Mellanmålsbroschyr

Mellanmålsbroschyr med receptLänk till webbplatsen Mina mellanmål (Angereds Närsjukhus)

Handledningsmaterial kopplat till foldrarna för personal

Bakgrund till portionsmängder Lätta Tips

Handledning Tallriksmodell Jämvikt

Handledning Tallriksmodell Bakgrund

För familjer som vill läsa mer

Recept och portionsmängder Lätta Tips

Mer att läsa för dig som personal

 Olika livsmedel - samma kaloriinnehåll jämförelsebilder från Livsmedelsverket

Hälsosam helhet- länk till Livsmedelsverket

Motiverande samtal, MI-anda - länk till Folkhälsomyndigheten

Materialet nedan är inte fullständigt utan kommer att fyllas på inom kort

Råd om mat:

Kost hos barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande

Kost hos barn och unga - behandlande

Råd om rörelse:

FaR barn och unga VGR

Kontakt

Annika Nilsson Green
Avdelning Folkhälsa
070-893 17 17
 

uiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m