Kost hos barn och unga

För dig som arbetar behandlande med fetma hos barn och unga

Läs gärna kostavsnittet för den som arbetar hälsofrämjande eller förebyggande med fetma hos barn och unga här.

Behandling av fetma bedrivs av legitimerad dietist eller specialutbildad sjuksköterska.

Energirestriktion hos barn och ungdomar ställer stora krav på näringstät kost. Energibehovet är individuellt och individanpassade kostråd bör alltid följas upp med regelbundna kontroller för att säkerställa rätt näringsintag, viktstabilitet eller viktnedgång. Det övergripande målet är att skapa kostvanor som bidrar till optimal hälsa, utveckling och tillväxt. Målsättningen för barn som fortfarande växer är ett energiintag som gör att de står still i vikt. För de som har vuxit klart är målsättningen att gå ner i vikt.

Forskning visar att de som äter mycket fiberrika livsmedel som fullkorn, grönsaker, baljväxter, frukt, bär, och nötter har lättare att hålla vikten. Att äta mycket av mat baserat på siktat mjöl som används i vitt bröd och vanlig pasta samt sockerrika livsmedel och drycker, och kött är förknippat med viktuppgång. En förklaring kan vara att en kost baserad på naturligt fiberrika vegetabilier generellt innehåller mindre energi jämfört med en kost rik på kött och livsmedel med mycket fett och socker.

De allmänna råden nedan kan med fördel diskuteras med familjerna.

  • Ät regelbundet. Genom att äta tre huvudmåltider (frukost, lunch, middag/kvällsmål) samt eventuellt 1–2 mellanmål är det lättare att äta lagom vid varje måltid.Ät grönsaker och frukt varje dag. Det bidrar till större volym och bättre mättnad Lägg upp maten, en portion, enligt Tallriksmodellen.
  • Ät och drick mindre av sötsaker och snabbmat. Godis och snacks, bakverk och choklad, glass och söta drycker samt snabbmat innehåller mycket energi men lite av andra viktiga näringsämnen.

Olika livsmedel samma kaloriinnehåll.

  • Drick vatten eller annan energifri dryck. Man håller lättare vikten om man väljer drycker som inte innehåller energi (socker)
  • På livsmedelsverkets hemsida finns mer information om hälsosam mat samt pedagogiskt material som underlättar vid arbetet med att förbättra matvanor.

Råd om matvanor för hälso och sjukvård

Föräldrarna har huvudrollen

Det är föräldrarna som har huvudrollen när det gäller barnens matvanor. Det är de som ansvarar för att barnet erbjuds bra och näringsriktig mat, för att kunna växa och utvecklas på bästa sätt. Det är också föräldrarna som bidrar till att forma barnets framtida matvanor.

Barnets vidare nätverk

För att underlätta förändringsarbetet krävs såväl familjens och omgivningens delaktighet. Det är därför viktigt att stärka föräldrar och övriga i nätverket i sina roller. Det krävs stor samverkan mellan behandlande enhet, skola och hem. Under behandlingen bör hänsyn tas till hur ätbeteendet styrs av tankar, sinnesstämning och känslor. Att stötta självtillit, tron på den egna förmågan är mycket viktig. En välbeprövad samtalsmetodik är MI "motiverande samtal".

Material

Det finns bra material för dig inom Västra götalandsregionen som vill arbeta mer med hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser inom kost och matvanor.

Länkar

Mat för spädbarn, 0–1 år

Mat för barn, 1–2 år

Mat för barn och unga, 2–17 år

Mat i förskolan

Mat i skolan

Balansfoldern
Balans mellan mat och motion. Beskrivning av Tallriksmodellen,

uiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m