Dokumentation

Uppstartskonferens 20 januari 2009

Jonas Andersson, Västra Götalandsregionen, och Elisabeth Rothenberg, Göteborgs kommun, inledde konferensen.

Agenda 20 januari 2009: 

  • Är det väl använda pengar? Lars Hagberg, Johan Faskunger
  • Fetma som hälsoproblem: Jarl Torgersson, Barbara Rubinstein
  • Riskgrupper och socioekonomiska förhållanden: Maria Magnusson
  • Hälsofrämjande sjukhus: Ann Stokland
  • Presentation av Beslutstödet: Björn Fagerberg, Staffan Mårild, Annika Nilsson, Henri  Toivonen m fl
  • Hälsofrämjande ur ett kommunalt perspektiv: Lis Palm
  • Nationella riktlinjer: Socialstyrelsens arbete om livsstilsfrågor: Kerstin Nordstrand, SoS
  • Samhällsplanering för hälsa- Tänk efter före – att investera i folkhälsa. Ilia Batljan
  • Paneldebatt under ledning av Karin Engdahl

Föreläsarnas presentationer/bildspel: 

Fetma som hälsoproblem av Barbara Rubinstein (ppt-fil)

Fetma som hälsoproblem av Jarl Torgersson (ppt-fil)

Hälsofrämjande sjukhus av Ann Stokland (ppt-fil)

Kommunperspektiv av Lis Palm (ppt-fil)

Riskgrupper VGR av Maria Magnusson (ppt-fil)

Socialstyrelsens arbete med livsstilsfrågor av Kerstin Nordstran (ppt-fil)

Är det väl använda pengar av Johan Faskunger (ppt-fil)

Är det väl använda pengar av Lars Hagberg (ppt-fil)

 

Exempel på aktiviteter/projekt som presenterades vid konferensen: 

Riktlinjer terapigrupp Fysisk aktivitet på recept Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens webbplats för Fysisk aktivitet på recept - FaR®

Miljö i skola och förskola, Mölndals stad  

Metodhandbok skolhälsa, Göteborgs kommun 

Hälsofrämjande Skola, Skövde kommun 

Folkhälsa, Ulricehamns kommun 

 

 

uiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m